2009 - Numarul 1:

»   - IMPORTANT! Citeste

» Studii : Juanita Goicovici - ASOCIATIILE DE CONSUMATORI, ÎN DREPTUL ROMÂN AL CONSUMULUI / Les associations de consommateurs en droit roumain de la consommation Citeste

» Studii : Marius Harosa - MODURILE GENERALE DE DOBÂNDIRE ALE BUNURILOR TEMPORALE DE CATRE BISERICA / Les manières généraux d'acquérir la propriété es biens temporels par l'Eglise Citeste

» Articole : Claudia-Cristina Serban - DE L’EXCEPTION A L’ETAT D’EXCEPTION : LES REGIMES PRIVE ET PUBLIC DE L’EXCEPTIONNALITE EN DROIT ROMAIN Citeste

» Articole : Dana Irina - LE CODE CIVIL EUROPÉEN. LA CONCILIATION DES DIFFÉRENTS SYSTEMES JURIDIQUES Citeste

» Articole : Monica Anca Tuduce - PRINCIPES DU DROIT EUROPÉEN DU CONTRAT. LA TERMINOLOGIE Citeste

» INFO :  - TEZE DE DOCTORAT - IUNIE 2008 - MARTIE 2009 / Thèses soutenues - résumés (juin 2008 - mars 2009) Citeste

» INFO :  - Colectia Cultura juridica Citeste

2009 - Numarul 2:

»   - PRESENTATION Citeste

»  Tudor Draganu - ADRESA Citeste

»  Lucian Chiriac - IN MEMORIAM – ILIE IOVANAS Citeste

»  Emanuel Albu - NATURA JURIDICA A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII IN JURISPRUDENTA INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE / La nature juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature dans la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et Justice Citeste

»  Gabriela Bogasiu - REFLECTAREA JURISPRUDENTIALA A PRINCIPIULUI NON-DISCRIMINARII IN LITIGIILE PRIVIND CARIERA MAGISTRATILOR / La réflexion jurisprudentielle du principe de la non-discrimination dans les litiges concernant la carrière des magistrats Citeste

»  Radu Carp - ANULAREA SI SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE IN CONTENCIOSUL ELECTORAL / L'annulation et la suspension des actes administratifs dans le contentieux électoral roumain Citeste

»  Lucian Chiriac - DESPRE IREVOCABILITATEA SI CONTROLUL DE LEGALITATE A DECRETULUI DE GRATIERE - ACT ADMINISTRATIV INDIVIDUAL / Sur l'irrévocabilité et le contrôle de la légalité du décret de grâce - acte administratif individuel Citeste

»  Cristian Clipa - DREPTUL LA OPINIE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI LIMITELE EXERCITARII ACESTUIA / Le droit d'opinion des fonctionnaires publics et les limites de son exercice Citeste

»  Liviu Giurgiu - ARGUMENTE IN SPRIJINUL SOLUTIEI DE PRINCIPIU ADOPTATA LA DATA DE 26 MAI 2008 DE CATRE JUDECATORII SECTIEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL A INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE CU PRIVIRE LA INLATURAREA APLICARII DISPOZITIILOR ART. 4 ALIN. 1 DIN LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR. 554/2004, ASTFEL CUM AU FOST MODIFICATE PRIN LEGEA NR. 262/2007 SI ALE DISPOZITIILOR ART. 2 ALIN. 2 TEZA FINALA DIN LEGEA NR. 262/2007, IN CAZUL ACTELOR ADMINISTRATIVE CU CARACTER INDIVIDUAL EMISE ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII NR. 554/2004 / Quelques arguments qui soutiennent la solution de principe adoptée le 26 mai 2008 par les juges de la Section de contentieux administratif et fiscal de la Haute Cour de Cassation et de Justice concernant l'enlèvement des dispositions de l'article 4 alinéa 1 de la Loi no. 544/2004 du contentieux administratif modifié par la Loi no. 262/2007, et des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de la Loi no. 262/2007, dans le cas des actes administratifs individuels émis antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi no. 554/2004 Citeste

»  Iordan Nicola - DISCUTII SI PROPUNERI DE MODIFICARE A LEGISLATIEI ORGANICE DIN SFERA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE / Discussions et propositions de modification de la législation organique concernant l'administration publique locale Citeste

»  Eugenia Iovanas - ACTIUNILE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV AVAND CA OBIECT COMUNICAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC REGLEMENTATE DE LEGEA NR. 544/2001 , PRIVIND ACCESUL LIBER AL PERSOANELOR LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC / Les actions en contentieux administratif ayant comme objet la communication des informations d'intérêt public réglementées par la Loi no. 544/2001, concernant l'accès libre des personnes aux informations d'intérêt public Citeste

»  Michel Leroy - CONTRADICTION DES DEBATS ET DOCUMENTS CONFIDENTIELS. L'ETAT DE LA QUESTION EN DROIT BELGE Citeste

»  Reinhard Mussgnug - DAS ALLGEMEINE VERWALTUNGSRECHT ZWISCHEN RICHTERRECHT UND GESETZESRECHT Citeste

»  Ioana Pasculet - O RASPUNDERE DE DREPT ADMINISTRATIV ”ABANDONATA” INSTANTELOR CIVILE PRIN TACEREA LEGII? CONSIDERATII ASUPRA INSTANTEI COMPETENTE SA DECIDA ANGAJAREA RASPUNDERII ADMINISTRATIEI PENTRU FAPTELE ILICITE / Une responsabilité de droit administratif "abandonée" aux instances civiles par le silence de la loi? Considérations sur le problème de l'instance compétente de décider sur l'engagement de la responsabilité de l'administration pour ses faits illicites Citeste

»  Rodica Narcisa Petrescu - CAPACITATEA SI COMPETENTA ADMINISTRATIVA IN CONCEPTIA PROFESORULUI ILIE IOVANAS / La capacité et la compétence administrative selon le professeur Ilie Iovanas Citeste

»  Ovidiu Podaru - „SCOALA DE LA BUCURESTI" VERSUS „SCOALA DE LA CLUJ": RAZBOI TROIAN SAU PSEUDO-CONFLICT? Eseu despre variile viziuni asupra oportunitatii actului administrativ (mitologie pentru juristi) / L'École de Bucarest c. l'École de Cluj: guerre de Troie ou pseudo-conflit? Essai sur les visions variées de l'opportunité des actes administratifs (mythologie pour les juristes) Citeste

»  Ioan Santai - CONTRIBUTII ALE PROFESORULUI ILIE IOVANAS LA CONFIGURAREA DOCTRINARA A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ROMAN CONTEMPORAN / Contributions du professeur Ilie Iovanas à la configuration doctrinaire du contentieux administratif roumain contemporain Citeste

»  Mircea Ursuta - CONSIDERATII CU PRIVIRE LA NATURA JURIDICA A PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI SI DE APLICARE A SANCTIUNII CONTRAVENTIONALE / Réflexions sur la nature juridique de l'avis d'infraction Citeste

2009 - Numarul 3:

» Studii : Laura Retegan - CESIUNEA DE CREANTA ÎN RAPORT CU ALTE OPERATIUNI JURIDICE TRIUNGHIULARE Citeste

» Studii : Ana-Cristina Badita - O PRIVIRE ASUPRA SISTEMULUI TORRENS DE PUBLICITATE IMOBILIARA / A view on the Torrens system Citeste

» Articole : Bjarne Melkevik - THE CONCEPT OF LAW AND CONTEMPORARY PHILOSOPHICAL REFLECTION Citeste

» Articole : Andrea Annamaria Chis - PROTECTION OF DATABASES - THE SUI GENERIS RIGHT Citeste

» Articole : Aron Samu - AREN’T DECISIONS IN THE INTEREST OF THE LAW ACTUALLY INTERPRETATIVE LAWS? A THEORETICAL STUDY, GROUNDED IN CONSTITUTIONAL LAW AND JURISPRUDENCE, OF THE LEGAL CONCEPTS OF REVIEW IN THE INTEREST OF THE LAW AND DECISION IN THE INTEREST OF THE LAW Citeste

» Articole : Diana Bere - FUNDAMENTELE REZERVEI SUCCESORALE / Les fondements de la réserve successorale Citeste

» Articole : Ovidiu Petrenciu - MATRIMONIAL CONVENTIONS AND SAME-SEX MARRIAGES. COMPARING THE NETHERLANDS, ENGLAND AND USA LAW Citeste

» Recenzii : Diana Olar - Raluca Miga-Besteliu, Drept international public, volumul I, Editura All Beck, Bucuresti, 2005, volumul II, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008 Citeste

» Recenzii : Meda Borosteanu - Gheorghe Mihai, Fundamentele dreptului .(IV) Probarea în dreptul pozitiv, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2008, 376 p. Citeste

2009 - Numarul 4:

» Puncte de vedere : Valentin Constantin - REFERENDUMUL SI FICTIUNEA DEMOCRATIEI DIRECTE Citeste

» Studii : Gardiol J. van Niekerk - PRE-CONTACT AFRICAN JUDICIAL PROCEDURE AND THE LEGIS ACTIO PROCEDURE OF EARLY ROMAN ANTIQUITY: A COMPARATIVE ANALYSIS Citeste

» Studii : Dan Teodorescu - DOMENIUL DE APLICARE AL UZUCAPIUNII IN SISTEMUL DREPTULUI AUSTRIAC / Der Anwendungsbereich der Ersitzung im Österreichischen Rechtssystem Citeste

» Articole : David Gilles - LA DOCTRINE COMME SOURCE DES CODIFICATIONS : JEAN DOMAT Citeste

» Articole : Ionel Reghini - CONVERSIUNEA ACTULUI JURIDIC - O POSIBILA CONSECINTA A NULITATII / La conversion de l'acte juridique - une possible conséquence de la nullité Citeste

» Articole : Rena van den Bergh - THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE PATRONUS AS REPRESENTATIVE IN CIVIL PROCEEDINGS Citeste

» Articole : Alhousseini Mouloul - COMPRENDRE L’ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A.) Citeste

» Info : Mircea Minea - CERCETAREA STIINTIFICA IN DOMENIUL DREPTULUI LA CEAS ANIVERSAR Citeste

» Info :  - TEZE DE DOCTORAT - IUNIE-DECEMBRIE 2009 / Thèses soutenues - résumés (juin-décembre 2009) Citeste

» Info : Mircea Dan Bob - CONGRESUL ANUAL AL ASOCIATIEI "HENRI CAPITANT" A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE / JOURNÉES SUISSES - "DROIT DE LA SANTÉ: ASPECTS NOUVEAUX" Citeste

» Recenzii : Nathaniel Cornoiu-Jitarasu - Bianca Selejan-Gutan, Laura-Maria Craciunean, Drept international public, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008, 284p. Citeste