Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” 

str. Avram Iancu nr. 11 C.P. 400089, Cluj-Napoca

Contactați-ne și prin e-mail la:

studia@law.ubbcluj.ro