Numărul 4 / 2009

 

 

RECENZII

 

 

 

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Laura-Maria CRĂCIUNEAN, "Drept internaţional public",Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, 284p.

 

 

La începutul anului trecut a văzut lumina tiparului lucrarea "Drept internaţional public" a tinerelor şi distinselor autoare             Bianca Selejan-Guţan (conferenţiar universitar doctor) şi Laura-Maria Crăciunean (actualmente lector universitar doctor) de la Facultatea de Drept a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

 

Tomul este destinat în principal studenţilor, fiind un curs universitar adaptat cerinţelor actuale ale metodicii de specialitate, însă el poate fi consultat cu folos şi de jurişti, cadre didactice, precum şi de către orice persoană interesată de înţelegerea corectă a celor mai importante şi actuale teme ale Dreptului internaţional public.

 

Cartea este bine documentată, conţinând un aparat bibliografic bogat, sursele fiind variate şi de bună calitate; informaţiile sunt actualizate, iar materia este expusă într-un stil limpede şi cursiv.

 

Volumul este structurat în 11 capitole, care cuprind întreaga problematică a Dreptului internaţional public (D.I.P.), începând cu izvoarele acestei ştiinţe, subiectele D.I.P., protecţia internaţională a drepturilor omului, continuînd cu tematica teritoriului şi a jurisdicţiei în dreptul internaţional şi sfârşind cu o expunere sintetică privind răspunderea internaţională şi soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale, precedată de o scurtă incursiune în Dreptul tratatelor şi în Dreptul internaţional umanitar.

 

Tomul se încheie cu o bibliografie selectivă formată atât din surse străine, cât şi româneşti şi care va constitui fără îndoială un punct de plecare potrivit pentru cei dornici să aprofundeze studiul ştiinţei Dreptului internaţional public.

 

 De o mare utilitate pentru studenţi se vor dovedi exerciţiile pentru seminar; acestea cuprind fragmente sugestive din lucrările unor autori de marcă, dar şi extrase relevante din constituţiile unor ţări cu tradiţie democratică, precum şi din hotărârile unor instanţe internaţionale, ele fiind plasate la sfârşitul fiecărui capitol şi fiind menite să contribuie la buna asimilare a noţiunilor şi instituţiilor studiate. În plus, pregătirea pentru examen va fi înlesnită de rezolvarea testelor de tip grilă şi sinteză adăugate în mod inspirat de către autoare la finele fiecărui capitol expus.

 

Această apariţie editorială trebuie aşadar salutată, iar autoarele încurajate să continue cercetările în domeniul Dreptului internaţional public, în scopul îmbogăţirii doctrinei româneşti şi al progresului didacticii speciale.

 

 

Drd. Nathaniel Cornoiu-Jităraşu

 


« Back