2015 - Numarul 1:

» Studii : Paul Vasilescu - LES CREANCIERS FACE A L'HOIRIE - POUVOIRS ET CONFUSION Citeste

» Studii : Marius Floare - ORIGINILE ISTORICE ALE REGIMURILOR MATRIMONIALE REGASITE IN DREPTUL MODERN SI CONTEMPORAN AL FAMILIEI DIN ROMANIA / Historical Origins of Modern and Contemporary Matrimonial Regimes in Romanian Family Law Citeste

» Articole : Razvan Anghel - REGLEMENTAREA INCOMPATIBILITATII ABSOLUTE A JUDECATORULUI IN NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA. EXAMEN TEORETIC SI JURISPRUDENTIAL / The regulation of incompatibility of office in the case of judges in the new civile procedure code Citeste

» Studii : Serban Diaconescu - INCETREA CONTRACTELOR DE AGENTIE/La cessation des contrats d'agence Citeste

» Articole : Juanita Goicovici - OPOZABILITATEA CONDITIILOR GENERALE DE BANCA FATA DE CONSUMATORI / The opposability of general banking clauses against consumer Citeste

» Articole : Carmen Lazar - COMENTARII ASUPRA HOTARARII 317/14 A CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE PRIVIND LIBERTATEA DE CIRCULATIE A SALARIATILOR Citeste

» Articole : Septimiu Put - PRECEDENTUL JUDICIAR - O INTERPRETARE ISTORICA A DREPTULUI POZITIV? / The judicial precedent - a historical interpretation of positive law? Citeste

» Articole : Mihai Safta - EVOLUTIA SI NATURA CONTRACTELOR CONSENSUALE: EMPTIO-VENDITIO ET IUS COMMUNE / The nature of consensual contracts, emptio-venditio and the ius commune Citeste

2015 - Numarul 2:

» Studii : Mihai Bogdan Ionescu-Lupeanu - ION ROSETTI-BALANESCU (1893-1971) Citeste

» Studii : Nonu-Gheorghe Puscariu - EFECTUL CONSTITUTIV DE DREPTURI ASOCIAT INSCRIERILOR IN CARTEA FUNCIARA / The constitutive effect related to the entries in the land register Citeste

» Articole : Dorin Jorea - PETITE HISTOIRE DES MESURES DE PROTECTION DES INACAPABLES EN DROIT FRANCAIS / Short history of the protection measures designated for incapable persons in French legal system Citeste

» Articole : Bazil Oglinda - TRANSFERUL RISCULUI DE LA VANZATOR LA CUMPARATOR IN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL ROMAN / Risk transfer from the seller to the buyer in the new Romanian civil code Citeste

» Articole : Cristina Pop - UNELE ASPECTE PRIVIN DIVORTUL IN DREPTUL ROMAN / General considerations concerning divorce in Roman law Citeste

» Articole : Larisa Pop - COMPORTAMENTE FRAUDULOASE ALE SOCIETATILOR IN MATERIA TVA. INCERCARI DE COMBATERE A FRAUDEI FISCALE LA NIVEL NATIONAL SI EUROPEAN / The fraudolent behaviour of companies regarding the VAT. Attemtps against tax fraud at national and European level Citeste

» Articole : Mihai Safta - VECHIUL DREPT ROMANESC, IUS VALACHICUM. STUDIU ASUPRA CNEZATELOR SUPUSE LUI LEX SAU MODUS OLACHORUM / Customary Romanian law, ius vlachicum. Study of the territorial and social forms of organization known as "cnezate" and the realtion between ius commune and ius olachorum Citeste

» Articole : Anamaria Toader - OBSERVATII PRIVIND NOTIUNEA DE RISC IN DREPTUL CONTRACTELOR / Observations sur la notion de risque dans le droit des contrats Citeste

» Articole : Sorin Alamoreanu - REZULTATE, STANDARDE SI REGULI IN EXPERTIZA CRIMINALISTICA. CE SI CUM? / Results, standards, rules in forensic expertises. What and how? Citeste

» Articole : Arpad Budahazi - TESTING PROCEDURE OF THE POLYGRAPH EXAMINATION Citeste

» Articole : Csaba Fenyvesi - CLASSIC AND MODERN TENDDENCIES IN THE MEANING AND SYSTEM OF CRIMINALISTICS Citeste

» Articole : Kornel Girhiny - THE PROBLEM OF THE INVESTIGATION OF COMPUTER CRIMINALITY Citeste

2015 - Numarul 3:

» Studii : Luanda Hawthorne - EQUALITY AND THE LAW OF CONTRACT: THE POSSIBLE IMPACT OF ARISTOTLE'S THEORY OF COMMUTATIVE JUSTICE Citeste

» Studii : Septimiu Put - ROMANIA: STAT DE DREPT SAU STAT FISCAL? / Romania - rule of law or rule of taxation? Citeste

» Aritcole : Rena van den Bergh - LEARNING AS SOCIAL GRACE Citeste

» Articole : Adina Buciuman - JURIDICITATEA OBLIGATIEI NATURALE / La juridicite de l'obligation naturelle Citeste

» Articole : Iurie Mihalache - REGIMUL JURIDIC AL CONTROLULUI ACTIVITATII OPERATORILOR DE TRANSPORT RUTIER CONFORM LEGISLATIEI REPUBLICII MOLDOVA / Legal status of control activities concerning road transport operators under the law of the Republic of Moldova Citeste

» Articole : Mihai Bogdan Ionescu-Lupeanu - Alexandru Costin Citeste

» Articole : Sandor More - REFORMA ADMINISTRARII JUDICIARE IN UNGARIA / Reform of judicial administration in Hungary Citeste

» Articole : Ioana Ratiu - UNELE ASPECTE CU PRIVIRE LA CLAUZELE ABUZIVE IN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR INCHEIATE IN ROMANIA / Some aspects relating to unfair terms in loan contracts concluded in Romania Citeste

» Info : Flavius Alexandru Boar - ”DREPTUL GARANTIILOR: PRIVIRI COMPARATIVE”. ÎNTALNIRE FRANCO-JAPONEZA ORGANIZATA DE ASOCIATIA HENRI CAPITANT A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE, Paris 7-8.IX.2015 / Le droit des suretes: regards comparatifs. Rencontre franco-japonaise organisee par l'Association Henri Capitant, Paris 7-8.IX.2015 Citeste

2015 - Numarul 4:

» Studii : Sergiu Deleanu - UNELE ASPECTE REFERITOARE LA APLICAREA DIRECTIVEI NR. 2004/38 PRIVIND DREPTUL LA LIBERA CIRCULATIE SI SEDERE PE TERITORIUL STATELOR MEMBRE PENTRU CETATENII UNIUNII SI MEMBRII FAMILIILOR ACESTORA / Certains aspects concernant l'application de la Directive no. 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de sejourner librement sur le territore des Etats membres Citeste

» Studii : Bjarne Melkevik - LE JUGEMENT DE SALOMON: LA JUSTICE, LA COMPASSION ET L'INTERET DE L'ENFANT / The judgement of Salomon: Justice, Compassion and the Interest of the Children Citeste

» Articole : Marius Floare - RECURSUL IN CASATIE - CALE DE ATAC EXTRAORDINARA SAU CALE DE ATAC ILUZORIE? Reflectii pe marginea deciziei nr. 591/2015 a Curtii Constitutionale a Romaniei / The appeal on Points of Lawin crimnal Procedure - an Extraordinary or an Elusive Appeal? Thoughts in Relation to the Decision no. 591.2015 of the Romanian Constitutional Court Citeste

» Articole : Juanita Goicovici - NOILE PROCEDURI DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR DINTRE COMERCIANTI SI CONSUMATORI / The new remedies for the alternative dispute resolution of consumer disputes Citeste

» Articole : Carmen Lazar - DESPRE NECONSTITUTIONALITATEA PREVEDERILOR ART.1121 DIN CODUL PENAL DIN 2009 SI A ART.1182 DIN CODUL PENAL DIN 1969 / Sur la neconstitutionalite de l'arrt. 112' du code penal de 2009 et de l'art. 118'' du code penal de 1969 Citeste

» Articole : Ioana Nicolae - UNELE CONSIDERATII PRIVIND NOTIUNEA DE CONVENTIE MATRIMONIALA SI OBIECTUL ACESTEIA / Some considerations on the concept of matrimonial convention and its object Citeste

» Articole : Mihai Ionescu-Lupeanu, Cristina Ionescu-Lupeanu - OVID SACHELARIE (1906-1987) Citeste