2017 - Numarul 1:

» Studii : Mircea Dan Bob - FAMILY AND LEGAL SUCCESSION IN ROMANIA – A CONCLUSION Citeste

» Articole : Oana Bianca Cabulea (Gligan) - ACTUL ADMINISTRATIV ȘI ACTUL ADMINISTRAȚIEI / Administrative act and act of the administration Citeste

» Articole : Sergiu Golub, Adrian Tamba - GARDA SAU PAZA IN CADRUL RĂSPUNDERII DELICTUALE PENTRU LUCRURI - CÂTEVA NOTE / The custody of things in the frame of civil liability for things - some remarks Citeste

» Articole : László Pribula - THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE IN HUNGARY Citeste

» Articole : Daniela Olivia Ghicajanu - COMPETITION LAW PROVISIONS APPLIED IN SPORTS. ARTICLES 101 AND 102 TFEU (PART I) / Citeste

» Articole : Mihai-Bogdan Ionescu-Lupeanu - CONTRIBUŢII LA STUDIUL EVOLUŢIEI LEGISLAŢIEI DE PROTECŢIE A FAUNEI SĂLBATICE ACVATICE ÎN ROMÂNIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA PÂNĂ LA APARIŢIA LEGII ASUPRA PESCUITULUI DE LA 1896 / Contribution to the study of the evolution of aquatic wildlife protection legislation in Romania in the second part of the 19-th century until the Fishing act of 1896 Citeste

» Articole : Anthony Murphy - CONDITIILE DE FORMA IN MATERIA CONTRACTULUI DE DONATIE / The legal requirements concerning the form of a donation contract Citeste

» Articole : Andra Huidan - CATEVA CONSIDERATII PE MARGINEA PROIECTULUI DE MODIFICARE A LEGII NR. 514/2003 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC / A few considerations regarding the draft law amending Law 514/2003 on the exercise and practice of the profession of legal adviser Citeste

2017 - Numarul 2:

»  Madalina Dinea - Prezentare Citeste

»  Madalina Dinea - Presentation Citeste

»  Victoria Cataraga - PREZENTARE DE CAZ. EXAMINAREA SCRISULUI EXECUTAT ÎN CONDITII NEOBISNUITE / Case report. Examination of handwritting in unusual condition Citeste

»  Piotr Petcovici - POSIBILITATI DE DETERMINARE A TIMPULUI DE EXECUTARE A DOCUMENTULUI PRIN METODE TRADITIONALE / Possibilities for determining the time of execution documents ussing traditional methotds Citeste

»  Alina Zadorojniuc - CERCETAREA MATERIALELOR DOCUMENTELOR. SARCINI SI METODE DE CERCETARE A MATERIALELOR DOCUMENTELOR CU SCOPUL DETERMINARII TIMPULUI CREARII DOCUMENTELOR / Materials research document. Tasks and methods of research on materials of documents with of determining time of created Citeste

»  Bogdan Florescu, Danut Sibian - ACCIDENT RUTIER SAU OMOR? INTERPRETAREA CRIMINALISTICA A URMELOR. Studiu de caz / Traffic accident or man slaughter? Forensic traces interpretation in a specific case Citeste

»  Arpad Budahazi - PERSONAL AND MATERIAL EVIDENCES IN CRIMINAL PROCEDURE, WITH PARTICULAR ATTENTION TO ROAD TRAFFIC CRASHES Citeste

»  Sorin Finta - IMPORTANTA ELEMENTELOR TACTICE ALE ASCULTARII PERSOANELOR ÎN PROCESUL PENAL / The importance of tactical elements of person interrogation during the criminal trial Citeste

»  Bianca Cardan - TEHNICA PROFILING-ULUI ÎN INVESTIGAȚIILE CRIMINALISTICE / The profiling technique in forensic investigations Citeste

»  Vince Vari - DIVERSIONS FORMS AND THE RELATION OF THE PROSECUTION AND INVESTIGATION IN THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW Citeste

»  Sorin Alamoreanu - CUM PUTEM DEFINI SCRISUL, CA MIJLOC DE IDENTIFICARE CRIMINALISTICA / How can we define, as forensic identification tool? Citeste

»  Kornel Ghirhiny - THE RELEVANCY OF QUESTIONING ON THE SCENE IN CASE OF EXHIBITS Citeste

»  Gabriel Paduraru - CERCETARI PRIVIND CORELAREA DISTANTEI DE PROIECTARE A BICICLISTILOR CU VITEZA AUTOVEHICULULUI IN MOMENTUL IMPACTULUI / Researches on the correlation between the projection distance of bycicle riders and the speed of motor vehicles at the moment of impact Citeste

»  Olga Cataraga - PRIVIRE ASUPRA CONCEPTULUI DE ”METODICA”  ÎN ACTIVITATEA DE  EXPERTIZA  JUDICIARA ÎN REPUBLICA  MOLDOVA / view on the "methodology" concept in the activity of judicial expertise in the Republic of Moldova Citeste

»  Silvia Evtodiev,Olga Cataraga, Nicolae Gurau,Dumitru Untila, Mihail Caraman - POSIBILITATI DE MASURARE A NANO-URMELOR. MASURAREA CONSTANTELOR OPTICE ALE STRATURILOR SI ALE STRUCTURILOR NANOMETRICE DIN SUBSTANTE ORGANICE SI NEORGANICE / Possibilities to measure nano-traces. Measurement of optical constants of nanoscale layers and structures in organic and inorganic substances Citeste

»  Olga Cataraga - OPINII PRIVIND PROBLEMATICA ACREDITARII LABORATOARELOR DE  EXPERTIZA  JUDICIARA / Opinions concerning the problems of forensic laboratories accreditation in Moldova Citeste

»  Codrin Rebeleanu,Daniel Ureche, Stefan Anitan, Dan Perju-Dumbrava - PARTICULARITATI ALE ACCIDENTELOR RUTIERE ÎN CARE SUNT IMPLICATE MOTOCICLURILE – DOUA STUDII DE CAZ / Particularities of road traffic accidents involving  motocycles – two case studies Citeste

»  Rafal Ciesla, Jolanta Grebowiec-Baffoni - SULLA QUESTIONE DI COMPETENZE DEI PERITI Citeste

»  Neculai Zamfirescu, Ionut Constantinescu - CERCETAREA RAPORTULUI DE CAUZALITATE DIN PERSPECTIVĂ PSIHANALITICĂ / Research of the causality report from a psycho-analytical perspective Citeste

2017 - Numarul 3:

» Studii : Bjarne Melkevik - « HONTE À L’ENSEIGNEMENT JURIDIQUE AMÉRICAIN » :  À LA LUMIÈRE DES LECTURES D’ALAN WATSON Citeste

» Studii : Sebastian Florin Telecan - A PRESCRIPTION DRUG PRIORITY FOR THE EUROPEAN MEDICAL AGENCY POST BREXIT: OVERSIGHT OF MARKET-APPROVED MEDICATIONS Citeste

» Articole : Bogdan Sebastian Filip - EXTRANEUS ÎN CADRUL DREPTULUI DE SUCCESIUNE DIN TRANSILVANIA ÎN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XIV-LEA / Extraneus, a term used in the Transylvanian law of succession during the first half of the XIV-th century Citeste

» Articole : Jakub Handrlica - “THE PRIMARY RESPONSIBILITY OF THE LICENCE HOLDER”: A PRINCIPLE OF EUROPEAN NUCLEAR LAW Citeste

» Articole : Kis Réka - DRAMA „NOULUI PUBLIC” SAU CRITICA JURISPRUDENTEI CJUE PRIVIND COMUNICAREA PUBLICA A CREATIILOR INTELECTUALE PRIN FURNIZAREA DE HIPERLINKURI / The Drama of the “New Public” Theory in the Case Law of the CJUE regarding the communication to the public of copyright works Citeste

» Articole : Carmen Lazar - ACORDUL DE LA SCHENGEN. SITUATIA ROMÂNIEI / L’accord de Schengen. La situation de la Roumanie Citeste

» Articole : Ioana Nicolae, Georgeta-Bianca Spirchez - INTERPRETARI ALE INSTANTELOR EUROPENE CE VIZEAZA DREPTUL LA IDENTITATE AL COPILULUI / Interpretations of European Courts concerning the child's right to personal identity Citeste

» Articole : Alina Oprea - ASPECTE DE DREPT EUROPEAN PRIVIND ALEGEREA LEGII APLICABILE REGIMULUI MATRIMONIAL / Aspects de droit européen concernant la loi applicable au régime matrimonial Citeste

» Articole : I.V. Ponkin, A.I. Redkina - STATE'S OWN INTERESTS IN THE SPORTS SPHERE AND PUBLIC INTERESTS IN THE SPORTS SPHERE Citeste

» Articole : Zouaghi Chayma - LES OBLIGATIONS DE L’ETAT D’ACCUEIL VIS-A-VIS DE L’INVESTISSEUR ETRANGER Citeste

2017 - Numarul 4:

» Studii Bjarne Melkevik - LE SILENCE DES LAMBEAUX : LE CADAVRE, LE SÉPULCRE ET LA PHILOSOPHIE DU DROIT Citeste

» Studii Juanita Goicovici - CONSIDERAȚII PRIVIND DREPTUL CONSUMATORULUI DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE CREDITORILOR PROFESIONIȘTI ÎN CONTRACTELE DE CREDIT Citeste

» Studii Alina Oprea - CONSIDÉRATIONS SUR LA PROROGATION VOLONTAIRE DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE RESPONSABILITÉ PARENTALE Citeste

» Studii Dorin Jorea - DONAȚII DIN BUNURILE PĂRINTELUI NEBUN – O PRIVIRE ISTORICĂ Citeste

» Studii Gardiol van Niekerk - SOME THOUGHTS ON BRIDEWEALTH IN SOUTH AFRICA AND DOWRY IN ROMAN LAW Citeste

» Studii Ana-Maria Coldea (Toader) - RELAȚIA DINTRE RISCUL DE OPERARE DIN MATERIA CONCESIUNII ȘI RISCUL DIN DREPTUL PRIVAT Citeste

» Articole Sergiu Deleanu - NOŢIUNEA DE PRACTICI CONCERTATE ÎN CADRUL DREPTULUI EUROPEAN AL CONCURENŢEI Citeste

» Articole Zouaghi Chayma - LES RESTRICTIONS AU DOMAINE DE L’ARBITRAGE RELATIVES AU CONTRÔLE DE L’ETAT : QUESTION DE SOUVERAINETÉ OU D’ABUS. Citeste

» Articole Alina Ciortea - METODA COMPARATIVĂ – O USTENSILĂ EPISTEMOLOGICĂ NECESARĂ ÎN STUDIILE DE DREPT COMPARAT Citeste

» Articole Septimiu Puț - NORMA JURIDICĂ ŞI NORMA SPORTIVĂ. APĂRARE ÎN ZONĂ SAU MARCAJ OM LA OM? Citeste

» Articole Răzvan Cosmin Roghină - DEMOCRAȚIA ROMÂNEASCĂ EXPRIMATĂ ISTORIC DE AUTORITARISMUL ȘEFULUI DE STAT Citeste

» Articole Paul Popovici - CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND ÎNREGISTRAREA UNEI MĂRCI CU VALOARE DE SIMBOL RELIGIOS Citeste