2010 - Numarul 1:

» Puncte de vedere : Bjarne Melkevik - WHY STUDY PHILOSOPHY OF LAW? Citeste

» Studii : Marius Harosa - PRINCIPIILE GENERALE ALE INSTRAINARII BUNURILOR TEMPORALE ÎN BISERICA ORTODOXA ROMANA SI ÎN BISERICA CATOLICA / The General Principles of the temporal good’s alienation of the Romanian Ortodox Church and Catolic Church Citeste

» Studii : Mariève Lacroix - CONTRIBUTION ÉPISTÉMOLOGIQUE À L'ÉDIFICE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE Citeste

» Articole : Sergiu Bogdan - SOLUTII JURIDICE PENTRU DECRIMINALIZAREA CONSUMULUI DE DROGURI / Juridical solutions for the decriminalization of drug consumption Citeste

» Articole : Emilian Cioc - HORS NORME: LA HANTISE DU NOMBRE Citeste

» Articole : Ciprian Mihali - PLURALITE DES SOURCES D'AUTORITE, UNITE DE L'ETAT SOUVERAIN Citeste

» Articole : Ionut Vida-Simiti - PROCEDURA DE STABILIRE A CAZURILOR DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A MEDICULUI REGLEMENTATA DE LEGEA NR.95/2006 / The special procedure for establishing the professional liability of physicians, pharmacists and other health care personnel Citeste

» Articole : Andreea Tabacu - O.U.G. NR. 9/2009 PENTRU COMPLETAREA ART. 103 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR.195/2002 PRIVIND CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE, O NORMA NECLARA SI ÎMPOTRIVA PREVEDERILOR CONVENTIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI / G.E.O. no. 9/2009 completing article 103 of the government emergency ordinance no.195/2002 on traffic on public roads, an unclear norm, contrary to the provisions of the european convention of human rights Citeste

» Recenzii : Mircea Dan Bob, Andrea Chis - Tamas Notari, Studia Iuridico-philologica I. Studies in classical and medieval philology and legal history, Hungarian Polis Studies 14., Debrecen 2007, 313 p. Citeste

2010 - Numarul 2:

» Studii : Erzsébet Sandor-Szalay - DE LA IGNORARE LA INTERPRETARE DINAMICA – REFLECTII ASUPRA ROLULUI PRACTICII JUDECATORESTI ÎN LEGATURA CU INSTITUTIA „CETATEANULUI EUROPEAN” / De l'ignorance à l'interprétation dynamique - réflexions sur le rôle de la jurisprudence en ce qui concerne l'institution du „citoyen européen". Citeste

» Studii : Sergiu Gherdan - ACTIUNILE IMPOTRIVA ORDONANTELOR GUVERNULUI. POSIBILITATEA INTENTARII ACTIUNII, IN TEMEIUL ART. 9, ALIN. (1) DIN LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV, ULTERIOR APROBARII ORDONANTEI PRIN LEGE DE CATRE PARLAMENT / Legal actions against Governmental Ordinances. The possibility of taking the action, according to Art. 9, paragraph 1 of the Administrative Court Law after Parliament approval by law Citeste

» Articole : Tamás Nótári - REMARKS ON THE RELATION BETWEEN THE BREVES NOTITIAE AND THE NOTITIA ARNONIS Citeste

» Articole : Radu Chirita - EXPROPRIEREA DE FAPT. UN COMENTARIU AL HOTARARII CEDO IN CAUZA BURGHELEA C. ROMÂNIA / Factual expropriation - remarks on the ECHR judegment in the case Burghelea vs. Romania Citeste

» Articole : Cosmin Costas - FREEDOM TO PROVIDE SERVICES AND SPECIAL LOCAL TAXES IN ROMANIA Citeste

» Articole : Andreea Tabacu, Andreea Draghici - DISPONIBILITATEA PARTILOR SI ROLUL JUDECATORULUI IN PROCESUL CIVIL POTRIVIT NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA Citeste

» Articole : Maria Dumitru - OBIECTUL CREANTEI DE DOBANDA MORATORIE / Object of moratory interest debt Citeste

» Articole : Iurie Mihalache - DREPTUL TRANSPORTURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA - RAMURA DE DREPT SAU DISCIPLINA DE STUDIU ÎN CADRUL FACULTATILOR DE DREPT? / Le droit des transports dans la République de Moldavie - branche de droit ou discipline d'étude aux facultés de droit? Citeste

» Info : Mircea Dan Bob - CONGRESUL ANUAL AL ASOCIATIEI "HENRI CAPITANT" A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE / JOURNÉES ROUMAINES - "LES SUCCESSIONS" Citeste

2010 - Numarul 3:

» Studii : Alina Oprea - L'ARTICLE 3§4 DU REGLEMENT ROME I SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LES CONTRATS INTRACOMMUNAUTAIRES Citeste

» Studii : Vincent Caron - L'OBLIGATION DE DIVULGATION ET LE RISQUE MORAL EN ASSURANCE DE DOMMAGES Citeste

» Articole : Mircea Dan Bob - Journées Capitant 2010, RAPPORT ROUMAIN: SUCCESSIONS ET FAMILLE Citeste

» Articole : Veaceslav Pinzari - Journées Capitant 2010, RAPPORT MOLDAVE: SUCCESSIONS ET FAMILLE Citeste

» Articole : Gheorghe Piperea - Journées Capitant 2010, RAPPORT ROUMAIN: SUCCESSIONS ET ENTREPRISE Citeste

» Articole : Dragos-Alexandru Sitaru - Journées Capitant 2010, RAPPORT ROUMAIN: SUCCESSIONS INTERNATIONALES Citeste

» Articole : Ion Danoi - Journées Capitant 2010, RAPPORT MOLDAVE: SUCCESSIONS INTERNATIONALES Citeste

» Articole : Emil Balan, Gabriela Varia - PUBLICAREA ACTELOR ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI SI CERINTELE TERMENULUI REZONABIL ÎN CONTEXTUL BUNEI GUVERNARI / The publication of acts in the Romanian Official Journal and the requirements of the reasonable term in the framework of the good governance Citeste

»  Anunt - Decesul profesorului Tudor Draganu Citeste

2010 - Numarul 4:

» ANUNT / Annonce / Announcement  - IN MEMORIAM TUDOR DRAGANU Citeste

» In memoriam Tudor Draganu -- Cristian Alunaru - ERWÄGUNGEN ZUM SCHMERZENSGELDANSPRUCH IM GEGENWÄRTIGEN RUMÄNISCHEN ZIVILRECHT Citeste

» In memoriam Tudor Draganu -- Mircea Dan Bob - PROPTER VETERIS IURIS IMITATIONEM: NOU SI VECHI ÎN MATERIE SUCCESORALA ÎN NOUL COD CIVIL (I) / Propter veteris iuris imitationem? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en matière successorale dans le nouveau code civil roumain Citeste

» In memoriam Tudor Draganu -- Radu Catana - GUVERNANTA CORPORATIVA ÎN SECTORUL BANCAR DIN ROMANIA / Corporate Governance in the Romanian Banking System Citeste

» In memoriam Tudor Draganu -- Gardiol J. van Niekerk - ORALITY IN THE LAW OF CONTRACT: MANIFESTATION AND PROOF OF INTENT IN ANCIENT AFRICAN AND ROMAN SOCIETIES Citeste

» In memoriam Tudor Draganu -- Alina Oprea - L'INTEGRATION JURIDIQUE EUROPEENNE ET LES METHODES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE - QUELQUES OBSERVATIONS Citeste

» In memoriam Tudor Draganu -- Ovidiu Podaru - AFECTATIUNEA - CAUZA DE INADMISIBILITATE A ACTIUNII ÎN REVENDICARE A IMOBILELOR PRELUATE ÎN MOD ABUZIV DE CATRE REGIMUL COMUNIST? Citeste

» In memoriam Tudor Draganu -- Ovidiu Podaru - L'AFFÉCTATION - FIN DE NON-RECEVOIR DE LA REVENDICATION DES IMMEUBLES NATIONNALISÉS DE FAÇON ABUSIVE PAR LE RÉGIME COMMUNISTE? Citeste

» In memoriam Tudor Draganu -- Anca Ruen - INCONVENIENTELE ANORMALE DE VECINATATE - EVOLUTIE SI PERSPECTIVE / Abnormal neighbourhood nuisances - evolution and perspectives Citeste

» In memoriam Tudor Draganu -- Adrian Tamba, Doris Serban - EXISTA, ÎN SISTEMUL NOSTRU JURIDIC, DOUA UNIUNI NATIONALE ALE BAROURILOR DIN ROMANIA? / Est-ce qu'il existe en Roumanie deux unions nationales des barreaux des avocats ? Citeste