Numărul 1 / 2016

ARTICOLE

 

 

RADU DIMIU

                                                                                                           M.B. IONESCU - LUPEANU*

                                                                                                     Cristina IONESCU - LUPEANU**

 

 

            Abstract: Radu Dimiu. The article intends to present the life and work of Radu Dimiu, judge, prosecutor, legal publicist, membre of the Team for ancient romanian law.

 

                Key words: Radu Dimiu; legal author; judge; prosecutor;Team for ancient romanian law;

                Cuvinte cheie: Radu Dimiu; autor juridic; judecător; procuror; Colectivul pentru vechiul drept românesc;

 

 

 

 

            Radu Dimiu s-a născut la 18 martie 1899, în Piteşti[1]. A absolvit studiile liceale la Bucureşti şi a fost licenţiat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti în sesiunea noiembrie 1921[2].

            După absolvirea studiilor superioare intră în magistratură. La 14 noiembrie 1922 îl găsim ajutor de judecător la ocolul Ploieşti II urban, la 9 decembrie 1925 este judecător inamovibil la Judecătoria Fierbinţi ( Ilfov ), la 1 ianuarie 1926 judecător la Tribunalul Prahova, apoi judecător de instrucţie şi judecător la acelaşi Tribunal Prahova. La 28 ianuarie 1931 este judecător de instrucţie la Tribunalul Ilfov, apoi judecător la acelaşi tribunal. De la 1 ianuarie 1932 este judecător cu grad de preşedinte de tribunal. Rămâne în cadrul Tribunalului Ilfov până în 1939, în acest răstimp îl găsim ca jude sindic ( 1934 )[3], judecător în cadrul secţiei Notariat a Tribunalului Ilfov la începutul anului 1938[4], preşedinte al Secţiei Notariat a Tribunalului Ilfov în a doua jumătate a aceluiaşi an[5].

            Începutul anului 1939 îl găseşte ca procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti[6], pentru ca din a doua jumătate a anului să fie consilier la Curtea de Apel Bucureşti[7] unde va rămâne până prin 1944. Între 1945 şi 1948 putem confirma încadrarea sa ca procuror în Cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie.

            În tot acest timp se manifestă ca publicist în materie juridică. Colaborează cu Pandectele Române, Curierul Judiciar, Revista de drept comercial şi studii economice, asta pentru a menţiona doar cele mai importante publicaţii. Cu primele două putem spune că are o relaţie specială: în anul 1930 se va număra printre redactori, iar în perioada 1935 – 1939 printre secretarii de redacţie ai Pandectelor Române ( în anul 1948 va alcătui Tabla de materii a publicaţiei ), pentru ca între 1942 şi 1946 să fie membru în comitetul de redacţie al revistei Curierul Judiciar.

            În anul 1926 debutează în volum şi, până în anul 1940, va da tiparului, în medie un volum la doi ani, după cum urmează:

Teoria impreviziunii. Note sumare., Institutul de Arte Grafice “Curierul Judiciar” S.A., Bucureşti, 1926, 16 pg.;

Lege pentru statutul funcţionarilor publici. Cuprizând doctrina, jurisprudenţa şi desbaterile parlamentare sub fiecare articol, iar la fine Regulamentul legei,( adnotată ), Biblioteca legilor uzuale adnotate nr.8, editura Curierul Judiciar S.A., Bucureşti, 1928, 184 pg.;

Judecători şi judecaţi de altădată, editura Curierul Judiciar S.A., Bucureşti, 1929, 60 pg.;

Legile rurale şi dispoziţiunile din legi complimentare cuprinzând: Legea rurală de la 1864; legile interpretative de la 1879 şi 1910; regulamentul l.rurale de la 1878; art.7, 20 şi 132 Constituţia 1866; art.18 şi 131 Constituţia 1923; art.62 l.jud.de pace ; art.33 l.jud.ocol; art.120 – 125 l.agrară 1921; legea privitoare la înstrăinarea loturilor provenite din împroprietărire, din 1925 şi regulamentul ei şi art.22 legea timbrului 1928, ( adnotată ), editura „Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1929, 197 pg.;

Limbajul juridic, editura Curierul Judiciar S.A., Bucureşti, 1930, cu o prefaţă de Andrei Rădulescu, V + 75 pg.;

Pandectele alfabetice: repertoriu decenal de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie al Pandectelor Române 1922 – 1931, I.G. Hertz, Bucureşti, 1937;

Stilul judiciar, Institutul de Arte Grafice Vremea, 1940, 292 pg.;

 

            Putem spune că Radu Dimiu se impune de la bun început ca o figură de marcă a magistraturii.

            Din punctul nostru de vedere, devine o figură cu adevărat vizibilă odată cu publicarea lucrării Judecători şi judecaţi de altădată, şi nu avem în vedere publicarea în volum ci pe cea în paginile prestigioasei reviste ieşene ( pe atunci ! ) Viaţa Românească, în două numere consecutive: decembrie 1928 şi ianuarie 1929. Profită de capitalul de imagine pe care asocierea cu una dintre cele mai respectate şi longevive publicaţii de cultură şi literatură din Vechiul Regat i-l oferă şi, în 1930, îi urmează volumul Limbajul juridic, volum ce prefigurează lucrarea sa de căpătâi Stilul judiciar. Prin urmare, nu este de mirare că recunoaşterea de care se bucură depăşeşte lumea justiţiei şi, în 1935, îl găsim inclus, cu primele două volume puse în discuţie, în volumul Portrete literare şi politice semnat de L. Leoneanu.

            Despre lucrarea Judecători şi judecaţi de altădată, L. Leoneanu consemnează: “un studiu serios asupra evoluţiei ideii de judecată şi judecători ne dă d. Radu Dimiu, judecător la Tribunalul din Prahova, într o broşură al cărei interesant conţinut îţi deşteaptă curioyitatea încă dela întâia pagină. Spirit pătrunzător şi studios, d-sa e nu umai un intelectual de seamă, dar şi un talentat mânuitor al condeiului. Studiul d-lui Radu Dimiu are la bază o serioasă documentare istorică, arătându l dintr o dată pe autor ca pe un om înzestrat cu o înaltă cultură generală şi scoţându-l din comunul obişnuit al acelora care nu-şi turbură tabietul zilnic cu activităţi extra-judiciare şi cu cercetări care onorează atât pe omul de carieră cât şi corpul căruia aparţine. (...) Presărat cu nenumărate exemple extrem de interesante, studiul d-lui Dimiu devine intructiv şi pentru cititorul străin de cariera judecătorească.”[8]

            Despre Limbajul juridic, acelaşi autor[9] reţine că „d-l Dimiu, face pe deoparte un expozeu politic al evoluţiei limbajului juridic, iar pe de alta arată forma în care a ajuns astăzi, forma convenţională, necunoscută pentru marele public care asistă la procese ca la un adevărat spectacol neînţeles.

            Din cauza rutinei căpătate prin întrebuinţarea continuă a acestui limbaj particular, atât magistraţii cât şi avocaţii apar pentru profani ca un fel de iniţiaţi în misterele unui cult deosebit.

            (...) d-l Dimiu ajunge la concluzia că limbajul juridic trebuie să fie mai înainte de toate logic, natural, iar termenii technici să intervie numai acolo unde sunt indispensabili.”

            Ceea ce este este interesant este comparaţia pe care o putem face între opinia unui profan şi opinia lui Andrei Rădulescu, care a scris prefaţa asupra acestui din urmă volum: (...)Dacă, în alte ţări s au mai ivit şi cercetători de limbă juridică, la noi au lipsit aproape cu totul.

            Şi totuşi este destul material, atât în formele de azi cât şi din trecut care pe lângă foloasele practice formează un izvor minunat pentru dovedirea însuşirilor şi cunoaşterea sufletului nostru. Limba pravilelor, a judecăţilor şi mai cu seamă a jîlbilor nu este mai prejos de limba cronicilor şi a altor manifestări ale sufletului românesc.

            În vremea când, în genere, preocupărilor se îndreaptă în alte direcţii mai rentabile s a gândit la această problemă un distins magistrat, Domnul Radu Dimiu, însufleţit de dorinţa de a scri şi de a ajuta cât îi îngăduie greaua sa ocupaţie, la desvoltarea literaturei noastre de Drept.

            Între cei dintâi de la noi, D-sa prezintă în acest volum o serie de aspecte din această întinsă problemă a limbei juridice.

            În primele capitole se ocupă, în trăsături generale, de limba desbaterilor judiciare acum şi în trecut şi de limba naţională înaintea instanţelor, ca vocabular şi idei.

            Urmează apoi cercetări asupra pledoariilor, note asupra celor de altă dată, cu expuneri asupra diverselor lor condiţii, cui indicaţii asupra diverselor lor condiţii, cu indicaţii asupra cuviinţei, ce trebue păstrată şi cu menţiuni asupra pledoariilor în versuri.

            În partea finală un capitol e conscrat limbajului magistraţilor, altul grefierilor, iar altul argou-ului juridic.

            Drept concluzie, încearcă să sintetizeze regulele limbajului, care cată a fio observate în lumea Palatelor de Justiţie.

Lucrarea deşteaptă mult interes şi prin noutatea chestiunilor tratate, şi prin chipul cum sunt înfăţişate.

            (...) Scrisă cu avânt într un stil limpede, lucrarea poate fi citită uşor şi multe părţi, prin reproducerea scenelor ori cuvintelor vulgare şi totuşi reale, descreţesc chiar frunţile celor îngânduraţi din pricina controverselor.(...)

 

            Încununarea activităţii sale individuale, dinainte de 1948, o constituie, fără îndoială, lucrarea Stilul judiciar, un volum compact, care va fi reeditat în 2004, de editura Rosetti. Lucrarea a fost încă de la început primită bine, nu însă fără a i se aduce unele critici[10]: (...) Autorul, examinând succesiv – în afară de stilul legilor, al actelor vechi, etc. - actele redactate de împricinaţi, de auxiliarii justiţiei ( experţi, organe administrative, avocaţi şi apărători, organe judiciare ) şi de magistraţi, înţelege prin stilul judiciar, stilul tuturor actelor care concură la soluţionarea procesului.

            Nu credem exactă această concepţie.

            (...) toţi ceilalţi subiecţi ai raportului procesual, care solicită şi mai ales, care expun elemntele litigiului pot avea un stil defectuos, adică un limbaj neclar, prolix sau vulgar, dar nu se pune pentru ei problema unui stil judiciar propriu zis.

            (...) Partea cea mai interesantă din studiul de faţă este cea care tratează despre stilul hotărârilor. Paginile de unor şi lecţii gramaticale, din primele capitole, fac loc îndreptariului tehnico-juridic, în materia redactărei hotărârilor judecătoreşti.(...)

            (...) Numai actele magistraţilor formează obiectul unui stil judiciar propriu-zis. El este cerut atât de ritualitatea şi importanţa funcţiunei lor, cât şi de autoritatea fundamentală a cultului ce oficiază.

 

            După 1948 intră într-un con de umbră. Este recuperat de Andrei Rădulescu în Colectivul pentru vechiul drept românesc. Se numără printre autorii care şi-au adus obolul la publicarea următoarelor volume:

Codul Calimach ( ediţie critică ), Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1958, col. Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris III; ( participă la o parte a lucrărilor );

Carte românească de învăţătură 1646 ( ediţie critică ), Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1961, col. Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris VI;

Îndreptarea legii 1652 ( ediţie critică ), Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1962, col. Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris VII;

 

            Rămâne o prezenţă discretă. Semnătura sa în periodicele epocii este o raritate. La ani unul de altul, i-am descoperit materialele risipite în paginile revistelor Legalitatea populară,  Studii şi materiale de istorie medie şi, mai ales, în Studii şi Cercetări Juridice.

            În perioada 1963 – 1964, împreună cu prietenul său Ovid Sachelarie, într-o primă fază a proiectului ,,Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar”, finalizat un sfert de veac mai târziu, a pregătit circa 15.000 de fişe analitice, extrase din colecţiile de documente, care au fost folosite în 1968 la reluarea lucrărilor. Nu s-a mai regăsit la publicarea volumului, în 1988, în colectivul de autori[11].

 

            Cel puţin o parte a bibliotecii sale a poposit în fondul Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti, printre acestea, colegate, o serie de extrase, oferite cu autograf din partea autorilor, împreună cu câteva fascicole din perioada interbelică pe care se găseşte semnătura olografă a lui Radu Dimiu.

           La sfârşitul studiului lui Ovid Sachelarie şi Valentin Al.Georgescu, Unirea din 1918 şi problema unificării legislaţiei, o însemnare olografă, plină aş zice de amărăciune, a lui Radu Dimiu: “Vezi revista ,,Pagini juridice” din 1945, cu studiul meu care a fost baza unificării legislative. Comisia de unificare: M. Possa, proc.gen.I.C. Cas, R. Dimiu ( raportor şi redactor ) proc. la I.C.J. şi M.B...[ indescifrabil! ]judecător-preşed. la Cartea Funduară Buc. Autorii[ indescifrabil! ] ...ne-au ignorat.”

            În mod vădit, însemnarea conţine o eroare. Istoria consemnează existenţa a două publicaţii intitulate ,,Pagini juridice” . Prima, bilunară, cu subtitlul „revistă de drept”, a văzut lumina tiparului, la Craiova, în perioada 15 aprilie 1907 – 1/15 iunie 1916, sub conducerea lui Dem.D. Stoenescu şi a lui I.B. Georgescu ( acesta până la 15 aprilie 1908 )[12]. Cea de-a doua revistă, lunară, cu subtitlul „doctrină, jurisprudenţa, legislaţie”, a apărut, după cunoştinţele noastre, la Cernăuţi, lunar, în perioada 1932 – 1940.

            După 1983, anul ultimului articol identificat de către noi ce-i poartă semnătura, urmele lui Radu Dimiu dispar.

 

 

 

 

Anexă: Materialele publicate de Radu Dimiu în periodice

 

„Pandectele Române”[13].

 

1926[14]

Competenţa judecătorului de ocol în materie de acţiuni posesorii.                                             III.39

Cesiunea drepturilor litigioase ( Doctrină ).                                                                                IV.33

Organizarea şi scopul Tribunalelor arbitrale mixte.                                                                   III.118

Trib. Arb. Mixt Româno-German ( hotărâre tradusă ).                                                               III.119

Idem.                                                                                                                                           III.116

Despre instituţiunea perimării şi consecinţele sale.                                                                    II.244

 

1927[15]

Aplicarea sancţiunei prevăzută de art.83 din legea judecătoriilor de ocoale, contra celor ce fac acţiuni temerare.                                                                                          

Dacă aplicarea acestui text are loc şi în penal.                                                                             III.25

Instituţiunea procedurală a dispungerii şi condiţiunile sale de aplicaţiune.                                   I.277

Chestiunea transcrierii hotîrârii de despărţenie şi efectele sale. ( Istoric. Scop. Cine cere transcrierea? Formele. Cui se adresează? Termenul.)                                                                 II.232

 

1928[16]

Corneliu Botez, scriitor juridic.                                                                                                    IV.65

Dispoziţiunile penale în legiuirile lui Mihail Grigore Sturza.                                                     IV.108

 

1929[17]

Rezilierea contractului de locaţiune pentru schimbarea de destinaţiune.                                       II.36

Funcţionarii publici şi drepturile lor faţă de stat ( Doctrină ).                                                       III.82

Basile Ionesco: Les effets juridiques de l'apparence en droit prive.                                             IV.35

 

1930[18]

Amnistia. Dacă poate înrâuri drepturile patrimoniale ale terţilor. La ce instanţă se pot urmări despăgubirile civile şi cum se statuează asupra lor.                                                                        I.19

Divorţul şi păstrarea copilului ( forme procedurale ).                                                                     I.63

Dacă este admisibilă pledarea unei pricini în versuri.                                                                III.101

Dacă un coindivizar poate intenta o acţiune în revendicare a bunului comun şi caracterul acestei acţiuni.                                                                                                                                        III.106

Principiile cari călăuzesc divorţul dintre doi soţi străini.                                                             II.249

Ce se întâmplă în caz când Tribunalul, declarând în stare de faliment o Societate în nume colectiv, omite să declare şi falimentul soţilor?                                                                                         II.270

Dacă introducerea unei cereri de concordat preventiv poate suspenda acţiunea de declarare în faliment.                                                                                                                                       III.164

 

 

1931[19]

Asupra procedurii arestării falitului în urma ordonanţei Tribunalului comercial.                       II.177

Dacă inspiraţia poetică poate fi socotită ca scuză legală în comiterea infracţiunilor.                 III.130

Un delict de presă la 1862.                                                                                                         IV.193

 

1932[20]

Aspecte din viaţa juridică românească a sec. Al XIX-lea: prima revistă juridică românească, «GazetaTribunalelor»,1860–1863(Doctrină)                                                                                   IV.32

Mihail I. Papadopolu. Codul legilor penale române adnotate, Ed. Tip. Române-Unite, 1932 ( Recenzie ).                                                                                                                                 IV.294

Const. G. Rătescu şi N. Pavelescu. Codul de procedură penală adnotat, partea a III-a, Ed. Tip. Vremea, 1932 ( Recenzie ).                                                                                                         V.309

Frauda la prohibiţiunile legilor agrare în ceea ce priveşte înstrăinarea loturilor provenite din împroprietărire ( Notă ).                                                                                                               III.84

 

 

1933[21]

Sistemul juridic în materie de aluviune.                                                                                          I.68

Competenţa judecătorului de ocol cu privire la tranzacţiile asupra bunurilor minorilor               I.121

O pravilă asupra «sărmanilor nevrednici». ( Doctrină )                                                              IV.97

Cine urmează a restitui cheltuielile de administrare şi justiţie reţinute falitului căruia i s a ridicat starea de faliment?

Care sunt efectele hotărârii de ridicarea falimentului?                                                                II.170

Dreptul femeii falitului de a revendica bunurile care i s au constituit dotă.                               III.162

 

1934[22]

 

Fiinţa şi caracterul continuării comerţului care se acordă în timpul administrării falimentului              .II.19

Forţa probantă a actului secret, cu aplicaţiune în special la cazul imposibilităţii morale a unei părţi de a-şi procura o asemenea probă.                                                                                                   I.36

 

1935[23]

Actele administrative de autoritate şi actele de administraţiune interioară.                                   III.5

Acte şi motive noui în apel.                                                                                                          III.36

Întinderea dreptului de apărare recunoscut acuzaţilor.                                                                 III.37

Efectul joncţiunii posesiunei.                                                                                                        III.58

Formularea motivelor de recurs.                                                                                                   III.60

Dacă faptul executării unor acte obligatorii poate constitui o achiesare.                                      III.64

Natura violenţii în materie posesorie.                                                                                           III.82

Dacă situaţia inculpatului poate fi agravată prin apelul său.                                                        III.87

Chestiunea datei testamentului olograf.                                                                                     III.124

 

1936[24]

Data când intră în vigoare un decret regal.                                                                                  III.178

Caracterul nulităţii clauzei de înstrăinare a obiectului amanetat.                                               III.261

Opozabilitatea erga omnes a ordonanţei de adjudecare înaintea transcrierii ei.                          III.264

 

D.R.

Soluţii jurisprudenţiale asupra chestiunei dacă conexitatea e de atributul suveran al instanţelor de fond.                                                                                                                                                III.2

Interpretarea art.28 din l.contrib. Directe.                                                                                       III.2

Pronunţarea hotărârilor judecătoreşti.                                                                                            III.3

Caracterul juridic al încheerii de autentificare.                                                                               III.4

Dreptul de apel împotriva hotărârilor de adopţiune.                                                                      III.4

Admisibilitatea jurământului supletoriu                                                                                         III.6

Soluţii jurisprudenţiale cu privire la caracterul sacramental al jurământului prevăzut de art.342 pr.pen.rom.                                                                                                                                     III.10

Soluţii jurisprudenţiale cu privire la autoritatea de lucru judecat rezultând din considerentele şi dispozitivul hotărârilor judecătoreşti.                                                                                         III.192

Soluţii jurisprudenţiale cu privire la autoritatea de lucru judecat rezultând din ordonanţa de trimitere a judelui instructor.                                                                                                       III.225

Procedura realizării onorariului datorit avocaţilor.                                                                    III.226

Turburarea de posesie datorită actelor puterii publice.                                                               III.226

Aprecierea consecinţelor neprezentării la interogator.                                                              III.227

Valorificarea imobilelor rurale dobândite de străini.                                                                   III.228

Condiţiunile suspendării executării hotărârilor pronunţate conform legilor proprietarilor.       III.229

Valabilitatea vânzării lucrului altuia.                                                                                         III.229

Indivizibilitatea obligaţiei de garanţie a vânzătorului.                                                               III.230

Responsabilitatea Statului pentru faptele militarilor.                                                                 III.256

Dacă retractul litigios poate fi propus prin concluzii subsidiare.                                               III.256

Dacă cu ocazia examinării cererii unei persoane juridice existente la promulgarea legii, trebuie să se examineze şi actele existenţei sale pentru a vedea dacă nu contravin ordinei publice.             III.259

 

1937[25]

 

Strămutarea proceselor din cauza afinităţii sau rudeniei.                                                             III.11

Limba oficială a statului.                                                                                                                 IV.7

Omisiunea semnăturii judecătorilor de pe încheierile care intervin în soluţionarea proceselor.   III.81

Bibliografie juridică asupra interpretării testamentelor.                                                               III.91

 

D.R.

Bibliografie asupra eroarei de fapt în penal.                                                                                   I.31

Cererea de anularea vânzării contra dobânditorului prin adjudecare.                                           III.31

Acţiunea subrogatorie a terţului contra mandantelui.                                                                   III.67

Mărturisirea tacită a datoriei.                                                                                                         III.68

Dolul rezultând din afirmaţiuni mincioase.                                                                                 III.70

Stabilirea elementului de conexiune cauzală între activitatea mijlocitorului şi desăvârşirea contractului.                                                                                                                                III.103

 

1938[26]

 

Datoria alimentară a părinţilor faţă de copii ( Adnotare ).                                                           III.75

Neconstituţionalitatea legilor care tind să rezolve litigii iminente ( Adnotare ).                       III.113

Situaţia juridică a creditorilor coîmpărţitorilor, cari nu iau parte şi nu intervin la împărţeală ci după ce împărţeala s`a desăvârşit ( Adnotare ).                                                                                        I.96

Aplicaţiuni ale teoriei abuzului de drept ( Adnotare ).                                                               III.187

 

1939[27]

Instituţiunea juridică a repunerii în termen ( Sumar: 1. Origine. 2. Scop. 3. Terminologie. 4. condiţiuni. 5. Imposibilitatea exercitării dreptului. 6. Forţa majoră. 7. Caz fortuit. 8. Caz imprevizibil. 9. Caz de neînlăturat. 10. Împrejurări de fapt. 11. Excepţiuni. 12. Termenul. 13. Necunoaşterea pierderii termenului. 14. Cunoaşterea pierderii termenului. 15. Forţa majoră anterior codului penal. 16. Calcularea termenului. 17. Procedura 18. Redactarea cererii. 19. Părţi. 20. Instanţa competentă. 21. Sesizare greşită. 22. Probe. 23. Căi de atac, raport. 24. Efecte. )                                             II.19

 

Reguli aplicabile acţiunilor posesorii ( Sumar: 1. Problemele puse. 2. Posesiunea, fapt material. 3. Apărarea legală a posesiunii. 4 . Acţiunea posesorie. 5. Discuţiuni în procesul posesoriu: a ) forma şi timbrarea; b) cereri accesorii; c) fondul dreptului. 6. concluziuni ).                                               I.56

 

Condiţiuni legale şi tradiţionale în redactarea hotărârilor ( Doctrină )                                       IV.113

 

1940[28]

 

1.Originea şi reglementarea sechestrului penal.2. Scop. 3. Deosebiri de instituţii similare. 4.Condiţiuni de fond:a)calitatea de parte civilă; b)evidenţa obligaţiei de plată; c)incriminarea; d)temere de dispariţie. 5. Condiţiuni de formă. 6.Încuviinţarea cererii:a) formulare; b) instanţa competentă; c) încuviinţarea; d) căi de atac; e) Ministerul Public; f) timbru. 7. Executarea. 8. Efecte. 9. Suspendarea sechestrului. 10. Ridicarea sechestrului. 11. Încheiere.                                         II.14

 

Noţiunea de proprietate. Limitarea naturală: accidente de teren. Limitarea artificială:borne, închidere. Hotar, linie ideală. Exercitarea dreptului de proprietate. Dreptul de a împrejmui. Drepturile şi obligaţiile vecinului. Împrejmuirea în comun.                                                        II.38

 

Cercetări asupra vechiului drept românesc.                                                                                 IV.93

 

Noţiunea de lipsă în care se află reclamantul care solicită o pensiune alimentară.                       I.135

 

1941[29]

 

Dacă poate exista delictul de înşelăciune procesuală ( Motive de recurs ).                                   II.13

Obligaţiunile alimentare bazate pe legăturile de căsătorie şi rudenie.                                            I.33

Dreptul şi exercitarea sa abuzivă. Justificarea abuzului de drept. Doctrină şi jurisprudenţă                   I.68

 

1942[30]

 

Existenţa literaturii juridice române ( Doctrină ).                                                                        IV.33

 

1943[31]

 

Regimul juridic al bălţilor şi lacurilor din Dobrogea şi a celor din ţară când sunt alimentate de apele domeniului public                                                                                                                            I.42

 

Obiceiul în dreptul actual român( Doctrină ).                                                                             IV.133

 

1944[32]

 

Posesia de stat de copil legitim. Condiţiuni de existenţă.                                                              I.31

 

1945[33]

 

Stabilirea identităţii redactorului şi părţilor dintr`un act autentic.                                                   I.29

Strămutarea cercetărilor penale dela un procuror la altul aparţinând aceluiaşi tribunal.               I.56

Rectificarea hotărârilor judecătoreşti.                                                                                             II.61

 

1946[34]

 

Calea de atac contra erorilor materiale prevăzute de art.485 pr.pen.                                              II.37

Cumulul de infracţiuni şi specificarea separată a pedepselor.                                                       III.82

Basile Boerescu. Portret.                                                                                                                V.21

 

1947[35]

Alegerea de domiciliu pentru exerciţiul căilor de atac.                                                                   I.20

Recursul contra deciziunilor Camerei de Acuzare.                                                                          I.72

Sechestrul penal cu ridicata.                                                                                                         III.36

Mărturisirea coinculpatului.                                                                                                        III.37

Lipsa denumirii instanţei ca motiv de recurs.                                                                             III.149

 

1948[36]

 

Noţiunea de «risipitor» în codul civil.                                                                                             I.52

Denumirea instanţei în hotărârea penală.                                                                                         I.68

Amnistirea delictului de fals cu prejudiciu.                                                                                     I.83

Înşelăciunea prin vrăjitorie.                                                                                                           II.32

Dovedirea împăcării ulterioare a soţilor, în acţiunea de divorţ.                                                   III.31

Situaţia juridică a mormintelor şi cimitirelor.                                                                               III.74

Începuturile «Judelui de Pace».                                                                                                     IV.61

 

D.R.

Bibliografie.                                                                                                                            IV. 60, 68

 

Revista de Drept Comercial şi Studii Economice ( doctrină, adnotări, note, jurisprudenţă română şi străină )

 

Valabilitatea renunţării salariaţilor la indemnizări ( vol.I ( 1934 ) pg.569 )

 

 

CURIERUL JUDICIAR

 

1924[37]

 

Iarăşi publicaţiunile judecătoreşti. Citaţiile în penal ale celor cu domiciliu necunoscut.         42, 664

 

1925[38]

 

Legea accelerării judecăţilor şi judecătoriile de ocol                                                                 37, 581

 

1926[39]

 

Iarăşi publicaţiunile judecătoreşti.                                                                                             26, 407

Teoria impreviziunii                                                                 28, 431 ( ! eronat, în fapt p.433 - 437 )

 

1930[40]

 

Vocabulaire juridique, fasc.I ( Recenzie )                                                                                 23, 368

Elmer Kovats, Le chemin le plus court de la pensee juridique ( Recenzie )                             35, 552

Teoria abuzului de drept, de Adrian Ghinescu   ( Recenzie )                                                   41, 649

 

1931[41]                                                      

 

Puterea judecătorească şi comisiile mixte de judecată                                                            N.J., 112

O inspecţie judecătorească în 1832                                                                                           26, 404

 

1933[42]

Proprietatea pe etaje sau apartamente, de Vasile V. Longhin ( Recenzie )                               37, 592

 

1934

 

Armand Praviel – Le secret de la Brinvillers. Les edition de France, 1934                               17, 262

Louis Andre – Madame Lafarge, voleuse de diamants, Ed. Plon, 1933                                  17, 262

Petre Pandrea. Psichanaliza judiciară                                                                                         32, 501

 

1935[43]

I.Biberi, Procesul( Recenzie )                                                                                                    24, 371

Primul vocabular juridic românesc                                                                                             35, 545

 

1936[44]

 

Sever Alexandrescu, Henrieta Şerbănescu – Sachelarie, Ovid A. Sachelarie: Codul legislaţiei sanitare ( Recenzie )                                                                                                                         1, 2

Dr. Marius Georgescu şi avocat Ion Dicu: Cod medical ( Recenzie )                                        8, 116

Anghel M. Dragomirescu: Revendicarea în dreptul român ( Recenzie )                                 23, 357

  1. Basilesco, La societe des nations devant les conflicts internationaux et specialement devant le conflict italo – ethiopien ( Recenzie )                                                                                         31, 485

Gr. Mladenatz şi Traian Oliva. Legislaţie cooperatistă ( Recenzie )                                           38, 596

 

1937[45]

Un vechiu tratat de logică judecătorească                                                                                 12, 177

Revocarea liberalităţilor dintre soţi, de Em. I. Odăgescu( Recenzie )                                       24, 372

Legea şi statutele Societăţii naţionale de credit industrial, de N. Besnea( Recenzie )               25, 388

Miniştri, magistraţi, Consiliul Legislativ. Publicaţiuni, de George D. Nedelcu ( Recenzie )   28, 435

 

1938[46]

Barbu I. Scondăcescu şi Dan I. Popovici, Mărcile de fabrică şi de comerţ ( Recenzie )           12, 181

 

1940[47]

Divanul Ad-hoc al Moldovei                                                                                                     10, 146

Simplitatea legilor                                                                                                                      39, 561

 

1946[48]

Primele deciziuni ale Înaltei Curţi de Casaţie                                                                   21 – 26, 161

 

Perioada postbelică

 

Cu privire la puterea lucrului judecat a hotărârilor pronunţate de o instanţă necompetentă, Legalitatea populară, 1958, nr.3, p.50 – 52;

 

Revista şi editura «Curierul Judiciar»( 1892 – 1948 ), revista Studii şi Cercetări Juridice, nr.4/1973, p.685 – 693;

 

Les assemblees d` etats en Valachie et en Moldavie ( 1831 – 1858 ), Bruxelles, 1973, pg.225 – 253, Comission internationalle pour l`Histoire des assemblées d`états ancien. Pays et Assemblees d`états, 62; ( Coautor Ovid Sachelarie )

 

Primele hrisoave pentru organizarea judecătorească ale lui Alexandru Ipsilanti în Ţara Românească, 1775, revista Studii şi Cercetări Juridice, anul 20, nr.4/1975, p.385 – 392;

 

Revista “Pandectele Române” ( 1921 – 1948 ), revista Studii şi Cercetări Juridice anul 22, nr.1/1977, p.53 – 58;

 

Aspecte ale vieţii politice şi juridice din perioada Războiului de independenţă, revista Studii şi Cercetări Juridice, anul 22, nr.2/1977, p.121 – 129;

 

Le passage du régime d`assemblées d`états au regime parlamentaire en Roumanie. Göttingen, Vanderhock und Ruprecht, 1977, pg.163 – 173, Sonderdruck aus Herrschaftsverträge, Wahlkaptulationen, Fundamentalgesetze. Herausgegeben von Rudolf Vierhaus; ( Coautor Ovid Sachelarie )

 

Juriştii din Principate şi lupta pentru Unire, revista Studii şi Cercetări Juridice, anul 25, nr.2/1980, p.180 – 185;

 

Valentin Al. Georgescu, Petre Strihan, Judecata domnească în Ţara Românească şi Moldova ( 1611 – 1831 ). Partea I. Organizarea judecătorească. Vol.II ( 1710 – 1831 ), Edit. Academiei, Bucureşti, 1981, 233 pg. ( Recenzie ), revista Studii şi materiale de istorie medie, vol. X, 1983, editura Academiei Republicii Socialiste România, p.166 – 168;

 

* Avocat, Baroul Bucureşti, doctorand, Universitatea din Bucureşti, e-mail:contact@avocatlupeanu.ro;.

** Judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, e-mail:cristina_ionescu@just.ro.

[1] Agenda şi Anuarul Magistraturii şi Baroului 1936, ediţiune oficială publicată cu autorizaţia Ministerului Justiţiei, “Cartea Românească” S.A., Bucureşti, pg.180, col. 2 – 3;

[2] Universitatea din Bucureşti 1915/16 – 1923/24, “Tipografiile Romane Unite”, S.A., Bucureşti, 1923, p.75, sesiunea noembrie 1921, poziţia 12 ( 184/918);

[3] Organizarea complectelor de judecata în 1934, revista „Cronica judiciară”, nr.3 - 4, ianuarie 1934, pg.105, col.1;

[4] Compunerea instantelor de judecata in vigoare la 1 ianuarie 1938, revista „Curierul judiciar”, an XLVII , nr.1, sâmbătă, 1 ianuarie 1938;

[5] Nouă formaţiune a instanţelor judiciare din Bucureşti, revista „Tribuna Avocaţilor”, an VI, nr.9 ( septembrie 1938 ), pg.2 ;

[6] Compunerea Înaltei Curţi de casaţie, a Curţilor de Apel, a Tribunalelor precum şi a Judecătoriilor din Ilfov valabilă până la 15 septembrie 1940, „Gazeta Tribunalelor”, an XIX, nr.2, 20 februarie 1939, pg.8;

[7] rubrica Informaţii, „Gazeta tribunalelor”, nr. 7 -8 din 20 iulie – 20 aug 1939, pg 8, col.3;

[8] L. Leoneanu – Portrete literare şi politice, Bucureşti, 1935, pg.125 – 126;

[9] L. Leoneanu – Op.cit., pg. 127 – 128;

[10] Iancu Toma – Recenzii: Radu Dimiu, Stilul judiciar, Vremea, 1940, pg.287, “Revista de drept public”, 1940, anul XV, nr. 1 – 2, pg.290 – 292;

[11] Ovid Sachelarie, Cuvînt înainte, p.IX, în Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, ( coordonatori: Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988;

[12] Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti ( 1731 – 1918 ), Bucureşti:Editura Ştiinifică, 1995, p.309 col.1 şi 2;

[13] Notă: în dreptul fiecărui material a fost lăsat indicele din tabla de materii a Pandectelor Române, cifele romane indicând numărul părţii, iar cifele arabe alăturate indicând numărul paginii din partea respectivă.                                                                    

[14] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1926. ( 3 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg. 65 col.2;

[15] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1927. ( 3 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg. 61 col.3;

[16] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1928. ( 2 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg.53 col.2;          

[17] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1929. ( 2 ) Tabla de materii«pe numele comentatorilor» , pg.45 col.1;

[18] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1930. ( 2 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg.52 col.3;

[19] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1931. ( 2 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg.40 col.2;

[20] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1932. ( 2 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor» , pg.37 col.3;

[21] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1933. ( 2 ) Tabla de materii«pe numele comentatorilor» , pg.46 col.3;

[22] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1934. ( 2 ) Tabla de materii«pe numele comentatorilor» , pg.44 col.2

[23] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1935. ( 2 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg.52 col.2

[24] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1936. ( 2 ) Tabla de materii«pe numele comentatorilor» , pg.60 col.2;

[25] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1937. ( 2 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg.50 col.1 şi 2;

[26] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1938. ( 2 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg.48 col.2;

[27] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1939. ( 2 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg.46 col.2;

[28] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1940. ( 2 ) Tabla de materii «pe numele comentatorilor», pg.39 col.2;

[29] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1941. ( 6 ) Tabla alfabetică«pe numele comentatorilor» , pg.99 col.1;

[30] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1942. ( 6 ) Tabla alfabetică «pe numele comentatorilor», pg.61 col.3;

[31] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1943 ( redactată de d-l M.T. Popovici, judecător la Trib. Ilfov ). ( 6 ) Tabla alfabetică«pe numele comentatorilor» , pg.81 col.3;

[32] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1944 ( redactată de d-l M.T. Popovici, judecător la Trib. Ilfov ). ( 6 ) Tabla alfabetică«pe numele comentatorilor», pg.70 col.2;

[33] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1945 ( redactată de d-l M.T. Popovici, judecător la Trib. Ilfov ). ( 6 ) Tabla alfabetică«pe numele comentatorilor» , pg.58 col.3;

[34] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1946 ( redactată de d-l M.T. Popovici, avocat ). ( 6 ) Tabla alfabetică «pe numele comentatorilor», pg.49 col.2;

[35] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1947 ( redactată de d-l M.T. Popovici, avocat ). ( 6 ) Tabla alfabetică «pe numele comentatorilor», pg.50 col.2;

[36] Pandectele Române – Tabla de materii pe 1948 ( întocmită de d-l Radu Dimiu). ( 6 ) Tabla alfabetică «pe numele comentatorilor», pg.55 col.1 şi 2;

[37] Curietul Judiciar anul XXXIII – Tabla de materii alfabetică analitică şi pe articole de legi şi regulamente pe anul 1924, pg.11, col.1;

[38] Curierul Judiciar anul XXXIV – Tabla de materii alfabetică analitică şi pe articole de legi şi regulamente pe anul 1925, pg.9;

[39] Curierul Judiciar anul XXXV – Tabla de materii alfabetică analitică şi pe articole de legi şi regulamente pe anul 1926, pg.9, col.1;

[40] Curierul Judiciar - Tabla de materii pe anul XXXIX ( 1930 ), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1931, pg.8 col.2 – pg.9 col.1;

[41] Curierul Judiciar - Tabla de materii pe anul XL, Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1932, p.10, col.1;      

[42] Curierul Judiciar - Tabla de materii pe anul XLII( 1933 ), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1934, p.9, col.1;

[43] Curierul Judiciar - Tabla de materii pe anul XLIV( 1935 ), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1936, p.9, col.1;

[44] Curierul Judiciar - Tabla de materii pe anul XLV( 1936 ), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1937, p.11, col.1;

[45] Curierul Judiciar - Tabla de materii pe anul XLVI( 1937 ), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1938, p.11, col.2;

[46] Curierul Judiciar - Tabla de materii pe anul XLVII( 1938 ), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1938, p.11, col.1;

[47] Curierul Judiciar - Tabla de materii pe anul XLIX( 1940 ), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1940, p.12, col.1;

[48] Curierul Judiciar - Tabla de materii pe anul LV( 1946 ), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1947, p.3, col.1;


« Back