2006 - Numarul 1:

» STUDII : Catalin Rusu - A FEW BASIC CONSIDERATIONS ON THE IMPORTANCE OF CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS ISSUE WITHIN THE EUROPEAN CONTEXT Citeste

» STUDII : Viorel Stegarescu - PROPRIETATEA APARENTA / La propriété apparente Citeste

» ARTICOLE : Titus Prescure - SOCIETATILE DE INVESTITII FINANCIARE (S.I.F.-URILE) INFIINTATE PRIN LEGEA NR. 133/1996, IN ECONOMIA LEGII 297/2004 A PIETEI DE CAPITAL / The financial investment companies (FIC) founded by the Law no. 133/1996, analysed form the point of view of the Law no. 297/2004 Citeste

» ARTICOLE : Giorgio Dominese - INTÉGRATION, INTERFÉRENCE, DROIT COMPARÉ : À LA RECHERCHE D'UN ORDRE INTERNATIONAL SOUTENABLE Citeste

» ARTICOLE : Ioana Dragomir, George Augustin Dragomir - COMPETENTA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE / La compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes Citeste

» ARTICOLE : Oana Bulzan - CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SI CURTEA DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE - INTRE CONFLICT SI COMPROMIS / La CEDH et la Cour de justice des Communautées Européennes – entre conflit et compromis Citeste

» ARTICOLE : Veaceslav Pinzari - UNELE CONSIDERENTE CU PRIVIRE LA REGIMUL CONTRACTUAL AL BUNURILOR SOTILOR IN LEGISLATIA FAMILIALA A REPUBLICII MOLDOVA / Quelques considérations sur le régime contractuel des biens des époux en droit de la famille de Moldavie Citeste

» ARTICOLE : Ion Brad - ROLUL PARLAMENTULUI IN STABILIREA CONTINUTULUI PROIECTELOR DE LEGE ADOPTATE PRIN ANGAJAREA RASPUNDERII GUVERNULUI / Le rôle du Parlement dans la détermination du contenu des projets de lois adoptés par l’engagement de la responsabilité du Gouvernement Citeste

» ARTICOLE : Dan Ilinca - RASPUNDEREA CONTRACTUALA PENTRU FAPTA UNEI TERTE PERSOANE / La résponsabilité contractuelle pour le fait d’autrui Citeste

» ARTICOLE : Vlad George Pop - ORGANIZATII INTERNATIONALE NEGUVERNAMENTALE IN SLUJBA RESPECTARII DREPTULUI MEDIULUI / Les organisations internationales non-gouvernamentales ayant comme mission le respect du droit de l'environement Citeste

» ARTICOLE : Nicolae Mihu - FORMA SI PROCEDURA ADOPTARII HOTARARILOR CONSILIULUI LOCAL / La forme et la procédure d’adoption des décisions prises par le Conseil local Citeste

» JURISPRUDENTA : Andrea Anamaria Tulus - ACTIUNE IN INOPOZABILITATEA TITLULUI PRIVIND UN IMOBIL PRELUAT DE STAT FARA TITLU VALABIL, PROMOVATA DUPA INTRAREA IN VIGOARE A LEGII NR. 10/2001 SI IMPLINIREA TERMENULUI PENTRU EXERCITARE A ACTIUNII IN CONSTATAREA NULITATII CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE SUBSECVENT, DE CATRE UN PROPRIETAR CARE NU A FORMULAT NICI O CERERE ANTERIOARA DE RESTITUIRE A IMOBILULUI. INADMISIBILITATE. INVOCAREA JURISPRUDENTEI CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI / Action en inopposabilité du titre – Immeuble nationalisé sans titre – Rapports avec la Loi no. 10/2001 (Paduraru c. la Roumanie) Citeste

» JURISPRUDENTA : Cosmin Costas - DEZVOLTAREA DURABILA,Decizia nr. 613/2002 Plenul Consiliului de Stat din Grecia, nota de ... / Développement durable, Conseil d’Etat de Grèce, SU, déc.no. 613/2002, note par ... Citeste

» JURISPRUDENTA : Vasile Godinca-Herlea - JURISPRUDENTA REZUMATA IN MATERIA INSOLVENTEI / Procédures collectives, sélection de la jurisprudence et notes par ... Citeste

» INFO : Veronica Rebreanu - Al III-lea Simpozion „Protectia mediului - abordari teoretice si practice" Citeste

» INFO : Sergiu Golub - SEMINARUL PROBLEME ACTUALE ALE DREPTULUI COMERCIAL. REFORMA DREPTULUI SOCIETATILOR COMERCIALE SI A PROCEDURII INSOLVENTEI Citeste

» RECENZII : Betinio Diamant - Sandra Day O`Connor, The Majesty of the Law Citeste

» REVISTA REVISTELOR : Mircea Dan Bocsan - Revista revistelor Citeste

2006 - Numarul 2:

» Coperta  - Citeste

» STUDII : Reinhard Mussgnug - DIE GERICHTLICHE KONTROLLE DER VERWALTUNG IN DEUTSCHLAND Citeste

» STUDII :  Cosmin Flavius Costas - REFLECTII PRIVIND SUVERANITATEA FISCALA A STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE / Reflections on the Fiscal Sovereignty of the Member States of the European Union Citeste

» ARTICOLE : Ionel Reghini - OBSERVATII PRIVIND REGLEMENTAREA ACTUALA SI VIITOARE A PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE / Observations sur les réglementations actuelle et future de la prescription extinctive Citeste

» ARTICOLE : Marius Harosa - PRIVIRE ASUPRA PERSOANELOR JURIDICE PUBLICE SI PRIVATE IN DREPTUL CANONIC CATOLIC / Il diritto nativo e proprio ai beni temporali è affermato solo per la Chiesa cattolica Citeste

» ARTICOLE : Serban S. Vacarelu - UNFAIR COMPETITION IN UNITED STATES Citeste

» ARTICOLE : Mihai David - BUNA-CREDINTA SI ACTIUNILE DE CARTE FUNCIARA IN ACCEPTIUNEA ACTUALA A LEGII 7 DIN 1996 / La bonne foi et les actions basées sur le livre foncier dans le systèmes de la Loi no. 7 de 1996 Citeste

» ARTICOLE : Veaceslav Pinzari - UNELE REFLECTII CU PRIVIRE LA DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOTULUI SUPRAVIETUITOR IN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA / Quelques réflexions sur les droits successoraux du conjoint survivant dans le Code civil de la République de Moldavie Citeste

» ARTICOLE : Viktor Foerster, Oliver Toufar, Lisa Rattmann - GESTALTUNG INTERNATIONALER WARENKAUFVERTRÄGE (B2B) AUS SICHT EINES RUMÄNISCHEN VERTRAGSPARTNERS / Structuring of International B2B Contracts for the Purchase of Goods as Seen from the Perspective of a Rumanian Contract Partner Citeste

» ARTICOLE : Daniel Deak - LEGITIMACY OF CORPORATIONS REVISITED: CHRISTIAN CONSIDERATIONS Citeste

» ARTICOLE : Mona-Maria Pivniceru - DREPTUL COMUN AL CONTRACTELOR CONEXE JOCULUI SI PARIULUI / Le droit commun applicable aux contrats connexes de jeux et pari Citeste

» ARTICOLE : Valeriu Capcelea - UNELE CONSIDERATII CU PRIVIRE LA ESENTA SI SPECIFICUL NORMELOR DE DREPT / Quelques considérations sur l’essence et le spécifique des normes juridiques Citeste

» JURISPRUDENTA : Mona-Maria Pivniceru - Cateva observatii privind considerentele Deciziei nr. 205 din 15 mai 2003 a Curtii Constitutionale, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 4 din O.U.G. nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc / Régime d’autorisation des jeux – Cour Constitutionnelle, déc. no. 205 de 15 mai 2003, avec l’observation de ... Citeste

» INFO : Moderatorii LIRD - COMUNITATI JURIDICE VIRTUALE ROMANESTI - LISTA ROMANA DE DREPT Citeste

» RECENZII : Juanita Goicovici - Études offertes au Doyen Philippe Simler Citeste

» RECENZII : Betinio Diamant - Liliana Crangasu, Coordonator Dr. Dan Lupascu, Consiliul Superior al Magistraturii, Culegere de hotarari privind independenta, impartialitatea si reputatia profesionala a judecatorilor si a procurorilor Citeste

» RECENZII : Betinio Diamant - Le dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti. A cura di Michel Humbert; Gli statuti Municipali. A cura di Luigi Capogrossi Colognesi, Emilia Gabba Citeste

» REVISTA REVISTELOR : Juanita Goicovici - Revista revistelor Citeste

» IN HONOREM : Valentin Constantin - In Honorem Martian I. Niciu Citeste

» IN HONOREM : Radu Chirita - In honorem Ion Deleanu Citeste