2012 - Numarul 1:

» Studii : Pierre-Gabriel Jobin - LES RAMIFICATIONS DE L'INTERDICTION D'OPTER. Y A-T-IL UN CONTRAT? OÙ FINIT-IL? Citeste

» Studii : Adrian Tamba - DESPRE ANTICHREZA SAU GAJUL IMOBILIAR / De l'antichrèse ou le gage immobilier Citeste

» Articole : Cosmin Flavius Costas - STUDIU PRIVIND TAXELE SPECIALE INSTITUITE PENTRU ACTIVITATILE DE RIDICARE SI BLOCARE A AUTOVEHICULELOR PARCATE PE DOMENIUL PUBLIC / Study concerning the special taxes for the removal and blocking of vehicles parked on the public domain Citeste

» Articole : Meda Couzens - INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI CA FACTOR DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSEI APLICATE UNEI PERSOANE CONDAMNATE: EXPERIENTA SUD-AFRICANA / The best interests of the child as a sentencing factor: the South African experience Citeste

» Articole : Sergiu Gherdan - CONSIDERATII ASUPRA INTRARII ÎN VIGOARE A LEGII MATERIAL SI PROCESUAL FISCALE / Considérations sur l'entrée en vigueur de la loi matérielle et processuelle fiscale Citeste

» Articole : Liviu Lascu - MODALITATI PRINCIPALE DE COMITERE A INFRACTIUNILOR, POTRIVIT JURISPRUDENTEI INSTANTELOR PENALE INTERNATIONALE: COMITEREA DIRECTA SAU AUTORATUL; COMITEREA INDIRECTA SAU COMITEREA PRIN INTERMEDIUL ALTEI PERSOANE; PARTICIPAREA LA O ,,ÎNTREPRINDERE CRIMINALA COMUNA" / The main modes of liability for crime committing, according to the jurisprudency of international criminal courts: the direct commission or the perpetration; the indirect commission or the commission through another person; the participation in a „joint criminal enterprise" Citeste

» Articole : Ovidiu Podaru - UNE VISION COHÉRENTE DE L’ACTIVITÉ DES AUTORITÉS PUBLIQUES SUR LES BIENS QU’ELLES DÉTIENNENT Citeste

» Articole : Ovidiu Podaru - O VIZIUNE COERENTA ASUPRA ACTIVITATII AUTORITATILOR PUBLICE ASUPRA BUNURILOR PE CARE LE DETIN Citeste

» Articole : Paul Popovici - JURAMANTUL MARTORILOR ÎN PROCEDURA ARBITRAJULUI COMERCIAL / The oath of witness in commercial arbitration procedure Citeste

» Articole : Denisa Tincau - NATURA JURIDICA A CONTRACTULUI DE ASIGURARE AUTO OBLIGATORIE / The legal nature of compulsory car insurance contract Citeste

2012 - Numarul 2:

» Studii : Ioan Chirila - CASATORIA SI ELEMENTELE DE DREPT SUCCESORAL ÎN LEGISLATIA BISERICEASCA / Marriage and elements of law of succession in the legislation of the Eastern Church Citeste

» Studii : Felicia Rosioru - TRADITIE SI INOVATIE ÎN NOUL COD CIVIL ÎN MATERIA RAPORTURILOR PATRIMONIALE DINTRE SOTI - APLICATII ALE TEORIEI DATORIILOR DE VALOARE ÎN CADRUL REGIMULUI COMUNITATII MATRIMONIALE / Tradition et innovation dans les rapports patrimoniaux entre époux selon le Nouveau Code civil - applications de la théorie des dettes de valeur à la communauté des époux Citeste

» Articole : Adrian-Cristian Ardelean - DREPTUL DE PROPRIETATE - O FICTIUNE? / Is property a fiction? Citeste

» Articole : Mircea-Dan Bob - TESTAMENTUL OLOGRAF SI PONDEREA FORMALISMULUI: UN STUDIU APLICAT PE PROBLEMA DATEI / Le testament olographe et la portée du formalisme: étude appliquée au problème de la date Citeste

» Articole : Sergiu Bogdan, Doris-Alina Serban - ESTE INTERMEDIARUL LA DARE DE MITA SI UN TRAFICANT DE INFLUENTA? STUDIU PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL INTERMEDIARULUI LA DARE DE MITA / Is the intermediary to bribery also a influence peddler? Study concerning the legal statute of the intermediary to bribery Citeste

» Articole : Mirela Buliga, Alexandra Safta - CONSIDERATII PRIVIND DREPTUL LA DIVIDENDE AL UZUFRUCTUARULUI / Considérations sur le droit de l'usufruitier aux dividendes Citeste

» Articole : Andrea Annamaria Chis - PUBLICITATEA CLAUZEI DE INALIENABILITATE EXPRESA SI SUBÎNTELEASA ÎN CONVENTIILE PRIVITOARE LA IMOBILE / La publicité de la clause d’inaliénabilité expresse et implicite dans les conventions concernant des imeubles Citeste

» Articole : Cosmin Flavius Costas - DREPTUL LA UN REMEDIU EFECTIV / The right to an effective remedy Citeste

» Articole : Iosif Florin Moldovan - JURATORII LA ROMANI - DESFASURAREA PROCESELOR CU JURATORI. PROCEDURA DE JUDECATA / Romanians' swearers - Development proces by swearers. Judicial proceeding Citeste

» Articole : Alina Oprea - LES PRINCIPES EUROPEENS DE LIBRE CIRCULATION - DES LOIS DE POLICE ? Citeste

» Articole : Paul Popovici - DREPTUL DE RETRACTARE A UNEI OPERE / The withdrawal right of intellectual works Citeste

» Articole : Gabriel Tita Nicolescu - RISCUL CONTRACTUAL ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL / The contractual risks under the new Romanian Civil Code Citeste

2012 - Numarul 3:

» Studii : Gardiol van Niekerk - REFLECTIONS ON THE INTERPLAY OF AFRICAN CUSTOMARY LAW AND STATE LAW IN SOUTH AFRICA Citeste

» Studii : Radu Catana, Adrian Popa - PRINCIPIILE DE GUVERNANTA SI STRUCTURA ADMINISTRATIEI INTREPRINDERILOR DE STAT IN URMA O.U.G. NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE / Governance principles and administration structure of the state-owned enterprises, according to the Government Emergency Ordinance no. 109/2011 concerning the corporate governance of state-owned enterprises Citeste

» Articole : Ionut Borlan - REFLECTII ASUPRA INFRACTIUNILOR PREVAZUTE DE ALIN. (1) SI (2) ALE ART. 92 DIN OUG 195/2002 PRIVIND CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE / On the offences provided by article 92th of the Government's Ordinance No. 195/2002 regarding road traffic Citeste

» Articole : Sergiu Deleanu - INCIDENTE CU PRIVIRE LA COMPETENTA ÎN CONTEXTUL REGLEMENTARILOR DIN NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA ÎN MATERIA PROCESULUI CIVIL INTERNATIONAL / Les incidents d'instance sur la compétence dans le cadre du procès civil international Citeste

» Articole : Carmen Lazar - CONSIDERATII ASUPRA DECIZIEI NR. 731/2012 A CURTII CONSTITUTIONALE A ROMÂNIEI / Considérations sur la Décision no.731/2012 de la Cour Constitutionnelle de Roumanie Citeste

» Articole : Alexandra Cosmina Safta - CONSIDERATII PRIVIND CURATELA FISCALA / On the fiscal trustee Citeste

2012 - Numarul 4:

» Studii : Emese Florian - EVOLUTIA REGLEMENTARILOR PRIVIND RELATIILE DE LA FAMILIE: DE LA FAMILIA AUTORITARA, LA FAMILIA ASOCIATIVA / L'évolution des réglementations sur les relations de famille: de la famille autoritaire à celle associative Citeste

» Studii : Serban Mircioiu - UNELE ASPECTE ALE VANZARII-CUMPARARII SI ALE TRANSFERULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE IN DREPTUL BIBLIC SI IN DREPTUL GRECIEI ANTICE / Einige Gesichtspunkte zum Thema Eigentumserwerb durch Kauf nach biblischem und altgriechischem Recht Citeste

» Articole : Rena van den Bergh - THE LONG LIFE OF LAESIO ENORMIS Citeste

» Articole : Adina Buciuman - SERVITUTILE ADMINISTRATIVE / Les servitudes administratives Citeste

» Articole : Bogdan Buta - SCURTE CONSIDERATII PRIVIND EXCEPTIA DE NELEGALITATE IN LUMINA NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA SI A LEGII DE PUNERE IN APLICARE A ACESTUIA / Short considerations regarding the objection of illegality with respect to the new Code of Civil Procedure and the law for the enforcement regarding the new Code Citeste

» Articole : Horia Ciurtin - NOTIUNEA DE PRET IN NOUL COD CIVIL: O PERSPECTIVA COMPARATIST-CRITICA / The Concept of Price in the new Romanian Civil Code: A Comparative-Critical Approach Citeste

» Articole : Sergiu Deleanu - RECUNOASTEREA HOTARARILOR STRAINE IN ROMANIA POTRIVIT DISPOZITIILOR NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA / La reconaissance des jugements étrangers en Roumanie selon le nouveau code de procédure civile Citeste

» Articole : Alina Oprea - DESPRE RECUNOASTEREA STATUTULUI MATRIMONIAL DOBANDIT IN STRAINATATE SI PROTECTIA EUROPEANA A DREPTULUI LA VIATA FAMILIALA / Sur la reconnaissance du statut matrimonial acquis à l’étranger et la protection européenne du droit à la vie familiale Citeste

» Articole : Paul Vasilescu - TRADITIA IROSITA: REGIMURILE MATRIMONIALE DIN VECHIUL COD CIVIL / Tradition gâchée: les régimes matrimoniaux de l’ancien code civil roumain Citeste

» Articole : Iuliana Varjan - UNELE ASPECTE PRIVIND REZERVA SUCCESORALA / Some remarks on the compulsory share Citeste