Numărul 2 / 2017

Numărul 2/2017 al revistei Studia-Iurisprudentia cuprinde comunicările susţinute la

 

Seminarul profesional

INTERPRETAREA CRIMINALISTICĂ ŞI MEDICO-LEGALĂ A UNOR ELEMENTE MATERIALE

-între tradiţie şi modernism-

Alba Iulia 17-19 Mai 2017

 

 

În cursul lunii mai 2017, la Alba Iulia a avut loc Al Doilea  Seminar Profesional de Criminalistică. Acesta a devenit o tradiţie, îmbrăţişată de multe persoane. Evenimentul, departe de a putea fi considerat o conferinţă tipică, îşi demonstrează unicitatea şi nota modernă tocmai prin cadrul deschis al discuţiilor si ambianţa plăcută, oferita de oraşul Alba Iulia în care modernul şi istoria se îmbină perfect.

Tema aleasa de aceasta data a fost „Interpretarea Criminalistică şi Medico Legală a unor elemente materiale”. În organizarea seminarului au fost implicate instituţii de renume în domeniul juridic, precum: Societatea Română de Criminologie, Criminalistică şi Ştiinţe Penitenciare (Filiala Transilvania), International Police Asociation Secţia Română, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Pe lângă acestea, au participat ca instituţii partenere : Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ALBA, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel CLUJ, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti, Universitatea din Bucureşti-Facultatea de Drept şi Centrul Naţional de Expertize Judiciare din Chişinău, Rep. Moldova.

Seminarul a avut loc în sala de conferinţe a Hotelului „Parc” din Alba Iulia, unde participanţii au avut parte de o primire ospitalieră, un mediu confortabil, propice implicării acestora în discuţiile ce au urmat prelegerilor magistrale. Deşi s-ar putea crede că acest eveniment a fost destinat exclusiv profesioniştilor din domeniul expertizelor criminalistice sau din cel al medicinii legale, temele propuse spre dezbatere au prezentat o doză de interes pentru cele mai diverse nivele de pregătire: în sală au fost şi masteranzi ai Facultăţilor de Drept Cluj Napoca, Alba Iulia şi a celei de Psihologie din Bucureşti. Seminarul a avut invitaţi de renume, atât la nivel naţional, cât şi internaţional: Prof.univ.dr. Emilian Stancu, Prof.univ.dr. Augustin Lazăr, Prof.univ.dr. Valentin Iftenie, Av.dr. Mihai Baco (Vicepreşedinte al Uniunii Europene a Barourilor), Prof.univ.dr. Vicenzo Tarantino (Italia), Elio Carlos Tarantino Mendoza Garofani (Italia),  Prof.dr.hab. Maciej Szostak (Polonia), Dr. Rafal Ciesla, Dr. Grzegorz Ruszek (Polonia) şi ai Academniei Forţelor de Poliţie din Ungaria. Prelegerile au fost realizate în italiană, engleză şi română, participanţii beneficiind de traducere simultană.

 

De ce seminar profesional şi nu conferinţă?

În primul rând, evenimentul a avut ca scop prezentarea unor prelegeri extinse (2-3 ore), pe teme de mare interes si complexitate, într-un cadru dinamic, aşa încât participanţii au putut avea intervenţii, fie întrebări, fie obiecţii la cele expuse. Temele de discuţie au fost diverse, acoperind o largă arie a domeniului criminalisticii si medicinei legale. Fără a respinge importanţa altor conferinţe pe teme juridice, seminarul profesional de la Alba Iulia s-a dorit si a avut o latură mai activă, cu vii dezbateri între participanţi. S-a dorit ca acest seminar să stârnească interesul participanţilor pentru temele prezentate, scop care a fost şi atins încă de la prima prelegere, creând celor prezenţi posibilitatea de a înţelege temele discutate şi de a observa implicaţiile acestora în realitatea practică.

În deschiderea seminarului, domnul procuror general dr. Augustin Lazăr a vorbit despre importanţa acestui tip de intâlnire, remarcănd buna afluenţă a celor interesaţi, precum şi “formarea unei tradiţii pentru aceste întâlniri la Alba Iulia”. 

Seminarul a debutat cu prelegerea susţinută în limba italiană de Prof.univ.dr. Vicenzo Tarantino, cu tema „Incapacitatea de a înţelege şi a vrea: alterarea grafică, indicator al stării cognitive. Interpretarea grafică (Aprecierea discernământului)”. Discuţiile cu privire la acest subiect s-au conturat în jurul stărilor maladive care au o legătură directă cu actul grafic al persoanei bolnave. S-a demonstrat că scrierea unei persoane are o stabilitate relativă, fiind influenţată de funcţionarea defectuoasă a organelor implicate în realizarea grafismelor şi de boala de care este suferind scriptorului. Pentru exemplificare, prof. Tarantino a amintit de boala Parkinson şi de efectele acesteia asupra scrierii în cazul unor persoane celebre, precum: Adolf Hitler, Salvador Dali, Cassius Clay (micşorarea scrisului, tremurături în scris  etc.). Au fost facute importante referiri la studii actuale asupra efetelor tratementelor medicamentoase in ameliorarea aspectului dezorganizat al scrierii persoanelor afectate de diferite maladii. De asemenea a fost exemplificat aplicarea acestor aspecte ale grafologiei medicale la aprecierea discernământului semnatarilor de testamente, etc.

A doua temă a fost susţinută de Elio Carlos Tarantino Mendoza Garofani (Italia), cu privire la utilizarea fotografiilor în cauzele judiciare şi importanţa acestora în aflarea adevărului în cauzele aduse spre soluţionare. Au fost folosite referiri la imaginile realizate cu aparate Smartphone, tip „ selfie” şi la cerinţele de calitate ale aparaturii de laborator în expertizele criminalistice grafice şî traseologicce.

Prima zi a seminarului s-a încheiat cu prelegerea d-nei dr. Costea Gabriela, medic primar psihiatru al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” din Bucureşti, ce a avut ca temă „Aspectele Medico Legale ale discernământului”. Au fost subliniate abordarile complexe ce se impun ,precum si o buna documentare a istoricului prezumptivei boli pentru care este examinat pacientul.

Cea de-a doua zi a seminarului s-a orientat spre discuţii referitoare la probleme legate de regimul inregistrarilor audio-video si al expertizei accidentelor auto.

O prima temă de discuţie a fost „Rolul experţilor în cauzele de corupţie bazate pe înregistrări ”, prezentată de Lect.univ.dr. Sandra Grădinaru. Au fost facute importante referiri practice şi observatii cu privire la problemele pe care le ridică notiunile de “original” respectiv “copie “ privind aceste inregistrari, obstacolele tehnice si cerinţele procesuale pe care le intilnesc participantii la procesul penal in valorificarea acestor probe. Vii discuţii au fost legate de rolul expertului angajat de o parte si de modul in care  este înţeleasă şi se realizează asa numita “participare la expertiza”a acestuia.

Importante observatii  au fost facute de unii dintre participanti cu privire la conditiile tehnice si de calitate ale echipamentelor folosite in realizare înregistrarilor, precum si modul in care acestea atrag dupa sine calitatea înregistrărilor precum si utilizarea lor ca probe, respectiv capacitatea de valorificare. 

Prelegerile intitulate „Interpretarea criminalistică a leziunilor şi urmelor de impact în expertiza accidentelor de trafic” susţinută de dr.ing. Bogdan Boboş şi „Interpretarea medico-legală a leziunilor rezultate în urma accidentelor de trafic” susţinută de Prof.univ.dr. Valentin Iftenie, din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, Bucureşti  au prilejuit impreuna un ansamblu de discutii profesionale animate. Astfel, au fost adresate numeroase intrebari legate de reconstrucţia virtuală a accidentelor, importanţa calităţii cercetărilor locului faptei, simulările computerizate si stadiul de dotare al laboratoarelor de expertiză.

Ultima zi a seminarului profesional de la Alba Iulia a fost animată de prezentarea Conf.univ.dr. Sorin Alămoreanu cu tema „Expertizele complexe”, discuţiile fiind orientate spre rolul expertizelor complexe în soluţionarea unor cauze de răsunet profesional şi mediatic ( printre care şi cea a “Brăţărilor dacice”) . S-au analizat succint metodele de lucru şi informaţiile  utilizate de experţi în examinarea unor obiecte de patrimoniu, aplicaţiile  traseologiei, prin care s-a demonstrat natura şi vechimea urmelor lăsate de instrumentele specifice perioadei pe materialul din care au fost confecţionate brăţările, observarea şi analizarea porţiunilor de pământ cristalizat aflat pe suprafaţa obiectelor dacice, precum si complexele colaborări interdisciplinare care au stat la baza formulării concluziilor.

Conf.univ.dr. Neculai Zamfirescu a prezentat un proiect prin care să se încerce formarea unei biblioteci modus operandi, unde dosarele să fie privite asemeni unor cărţi de identificare criminală, formând şi un spaţiu de cercetare ştiinţifică.

În cadrul seminarului au fost purtate discutii notabile şi s-au formulat propuneri ale unor persoane cu o vastă experienţă în domeniul juridic sau al medicinei legale, precum Prof.univ.dr. Emilian Stancu, Prof.univ.dr. Valentin Iftenie, Conf.univ. Petruţ Ciobanu şi Conf.univ.dr. Sorin Alămoreanu.

Finalul seminarului profesional cu tema „Interpretarea Criminalistică şi Medico-Legală a unor elemente materiale” a fost marcat de înmânarea diplomelor de participare şi de discutarea necesităţii organizării în semestrul II a unui nou seminar orientat pe problemele îmbinării aspectelor de procedură, metodologie şi  practică în administrarea probelor ştiinţifice.

 

Mădălina Dinea*

 

 

* Jurist, absolventă a Facultăţii de Drept, UBB Cluj-Napoca.


« Back