Numărul 2 / 2010

 

INFO

 

CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAŢIEI "HENRI CAPITANT" A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE

JOURNÉES ROUMAINES - "LES SUCCESSIONS", Bucureşti şi Cluj-Napoca, 23-28 Iunie 2010

 

 

Anul 2010 este unul încărcat de semnificaţii pentru relaţiile juridice franco-române, căci Asociaţia Capitant - în al şaptezeci şi cincilea an de existenţă - a acceptat să organizeze congresul său anual internaţional în România. Puţină istorie este necesară pentru înţelegerea momentului.

Jurist şi profesor universitar, Henri Capitant a fost una dintre cele mai importante personalităţi ale dreptului civil şi mediului universitar francez. Doctor în drept (1889), agregat al facultăţilor de drept si apoi profesor la Grenoble (1891-1908 ), a predat la Facultatea de Drept din Paris (1908-1937). A fost, alături de Louis Josserand si Georges Ripert, unul dintre marii prieteni jurişti ai României. Imprimă o nouă direcţie predării şi studierii dreptului civil prin lucrarea „Introduction à l'étude du droit civil' (1897). Opera sa capitală este celebrul „Cours élémentaire de droit civil français", realizat în colaborare cu Ambroise Colin (3 vol., prima ediţie apărută în 1914). A scris un studiu complex asupra cauzei („La cause des obligations", 1923) şi a iniţiat culegerea de practică comentată „Grands arrêts de la jurisprudence civile" (actualmente îngrijită de către François Terre şi Yves Lequette) şi „Vocabulaire juridique" (îngrijit de Gérard Cornu şi continuat sub egida Asociaţiei Capitant).

Preocupat de cultivarea şi păstrarea influenţei juridice franceze, ia în 1935 iniţiativa fondării unei „Asociaţii a juriştilor de limbă franceză", care i-a împrumutat numele după moarte. România, ca sora a Franţei (şi) în domeniul juridic, a fost vizitată pentru prima dată de către Henri Capitant în 1929: ca urmare, publică în acelaşi an „Les relations juridiques entre la Roumanie et la France", în vol. „Quatre conférences sur la Roumanie". Universitatea din Bucureşti îi acordă titlul de doctor honoris causa în 1932, cea din Iaşi în 1937. Este primit în Academia Română.

Trei din foştii săi studenţi: Victor Cădere (profesor de procedură civilă la Universitatea din Cluj), Alexandru Văllimărescu (conferenţiar la Facultatea de Drept din Bucureşti) şi Ioan Miloae (doctor în drept la Paris, ajuns avocat la Bucureşti), decid in 1936 traducerea şi publicarea în România a cursului de drept civil al maestrului lor. Lucrarea a fost terminată în 1940, când a văzut lumina tiparului şi primul volum. Depozitul de hârtie al Monitorului oficial, în a cărui editură apăruse lucrarea, este distrus de bombardamentul american, astfel că celelalte două volume nu au mai apărut. 

Capitant încetează din viaţă pe 21 septembrie 1937 şi dispariţia sa a fost primită cu dureroasă surpriză în România. Facultatea de Drept din Cluj organizează în 29 februarie 1938 o sesiune comemorativă, ocazie cu care instituie premiul „Henri Capitant", decernat anual celei mai bune compoziţii sau teze de drept civil. Andrei Rădulescu, prim-preşedinte al Curţii de Casaţie din Bucureşti şi vicepreşedinte al Academiei Române, susţine o comunicare la sesiunea comemorativă din 8 octombrie 1937 de la Academie. Mircea Djuvara (profesor de Enciclopedia dreptului şi Filosofie juridică la Bucureşti), Aurelian Ionaşcu (profesor de drept civil la Cluj), Traian Ionaşcu (profesor de drept civil la Iaşi), Constantin Stoeanovici (conferenţiar la drept comercial la Bucureşti) şi Eugen Barasch (avocat la Bucureşti) îşi pun semnăturile pe materiale cuprinse în volumul „Etudes de droit civil à la memoire de Henri Capitant" - LGDJ, Paris, 1938.

Grupul român al Asociaţiei a fost fondat în România în anul 1936, la Cluj, la iniţiativa profesorului Aurelian Ionaşcu. Se pare că activitatea i-a încetat de facto după 1940; războiul, mai apoi instaurarea regimului comunist nu i-au mai favorizat funcţionarea. Lista vechilor membri a continuat totuşi să fie republicată în volumele anuale editate la Paris (Travaux de l'Association Henri Capitant) până în anul 1968. Pentru perioada 1981-1993, deşi nu a fost restabilită propriu-zis Asociaţia, dl. Adrian Năstase apare în calitate de corespondent pentru România.

La iniţiativa celor care, direct sau indirect, au onoarea de a-i urma la catedre lui Aurelian Ionaşcu, s-a procedat la reconstituirea grupului român al Asociaţiei. În acest sens, în perioada 13 iunie 2002 - 22 martie 2003, dl. Mircea-Dan Bob a purtat discuţii cu dl. Michel Grimaldi - preşedintele Association Capitant în Franţa şi cu o serie de jurişti interesaţi din România. În forma sa actuală, asociaţia se numeşte „Asociaţia Henri Capitant a prietenilor culturii juridice franceze", schimbarea denumirii dorind să ilustreze lărgirea perspectivei acesteia şi, implicit, a apartenenţei naţionale a celor care o compun. Grupul român are personalitate juridică şi un site internet: http://www.capitant.ro.

Cea de-a şaizeci şi şaptea ediţie a Congresului  internaţional al Asociaţiei Henri Capitant a prietenilor culturii juridice franceze a avut loc în România. Propunerea de a-l organiza a fost făcută cu ocazia reuniunii similare din 2004, desfăşurată în Québec. Lucrările şi festivităţile au fost găzduite de Facultăţile de drept din Bucureşti (24 şi 25 mai) şi Cluj-Napoca (27 şi 28 mai).

Ca tema generală a reuniunii a fost ales Dreptul succesoral, subiect de mare actualitate pentru recodificările naţionale şi pentru proiectele de reglementare europene în materie. Abordarea s-a împărţit pe patru rapoarte generale : Succesiune şi familie (raportor general: Paul Vasilescu, UBB Cluj-Napoca), Succesiune şi contract (Alain Levasseur, Louisiana State University, Baton Rouge), Succesiune şi societăţi (Ercument Erdem, Universitatea Galatasaray, Istanbul)), Succesiunile internaţionale (Marie Goré, Universitatea Paris II „Panthéon-Assas").

Fidel misiunii asumate de către Asociaţie, Congresul a avut ca scop schimburile profesionale şi interacţiunea amicală între juriştii ataşaţi culturii juridice franceze şi, în sens mai larg, celei de tradiţie romanistă, indiferent de naţionalitate. Peste o sută patruzeci de participanţi - universitari, judecători, avocaţi, notari, cercetători - proveniţi din douăzeci şi trei de ţări au participat. Tendinţele actuale ale dreptului succesoral au fost analizate din perspectiva reformelor naţionale recente sau relativ recente, precum cea olandeză din 1992, din Québec din 1994, franceză din 2001 şi 2006, a noului cod civil român din 2009 etc. Nu a lipsit comparaţia cu sistemele musulmane. Temele au fost astfel formulate încât succesiunile să fie privite integrate în legăturile pe care le întreţin cu dreptul familiei, cel comercial şi cu dreptul internaţional privat. Tabloul astfel conturat s-a completat cu discuţiile născute pe marginea fiecărui raport general şi a contribuţiilor raportorilor naţionali, pentru a fi în final rotunjit de raportul de sinteză al preşedintelui Grimaldi. Toate acestea sunt publicate in extenso şi pot fi descărcate gratuit la adresa http://www.henricapitant.org/node/12.

Profesorul Grimaldi şi-a depus mandatul de preşedinte, ocazie cu care activitatea sa din ultimele aproape două decenii a fost elogiată de către participanţi. Locul său a ofst luat de către dl. Denis Mazeaud, funcţia de secretar general fiind asumată de către dl. Philippe Dupichot, ambii de la Universitatea Paris II.

Reuniunile anuale următoare vor fi găzduite în Vietnam (13-17 iunie 2011) pe tema „Profesiilor juridice", Chile (2012), Spania (2013), Polonia (2014) şi Olanda (2015).

 

 

Mircea-Dan Bob

Secretar general al Asociaţiei Capitant - România

 

 


« Back