Num─ârul 1 / 2005

 

 

Europäisches Forum junger Rechtshistoriker (Lucerna, 26-29 mai 2005)

 

Forumul tinerilor istorici ai dreptului reuneşte anual cercetători şi cadre didactice aflaţi la începuturile carierei (în principiu, până la 40 de ani), precum şi studenţi interesaţi. Conceput iniţial ca reuniune pangermanică, a fost deschisă din 1998 tuturor doritorilor şi şi-a fixat engleza ca secundă limbă de desfăşurare a lucrărilor. Oraşul eleveţian Lucerna i-a fost gazdă în acest an.

Tema aleasă a fost „Transferul de drept de-a lungul istoriei" (Rechtstransfer in der Geschichte / Legal transfer in history). Preocupările actuale de unificare juridică europeană justifică opţiunea tematică; este momentul de a evalua posibilitatea „implanturilor" juridice, iar experienţele oferite de istoria dreptului pot fi edificatoare în acest sens.

Conform tradiţiei, forumul a fost deschis în după-masa zilei de 26 mai de o conferinţă magistrală - susţinută anul acesta de dl. Rudolf Stichweh, profesor la Universitatea din Lucerna şi intitulată „Transferul în sistemele sociale". Contra negaţiilor opuse ideii de transfer (spre exemplu, de cunoscuta opoziţie a lui Pierre Legrand), vorbitorul a evidenţiat prin argumentări teoretice însoţite de exemple concrete realitatea şi complexitatea (juridică, socială, economică) a acestuia şi caracterul său benefic.

Dimineaţa zilei de 27 mai s-a desfăşurat sub tema „Politicii" şi influenţei acesteia asupra juridicului. Am remarcat comunicarea d-rei. Andrea Badea, doctorandă la Bayreuth, asupra „Conferirii notorietăţii în practica Imperiului: o încercară a împăratului de a stopa reforma din Köln" şi a d-lui. Samuel Salzborn, de la Universitatea din Giessen, asupra conceptului de drepturi colective şi încercării de a transfera această paradigmă politică în dreptul european al minorităţilor. Discuţiile de după-masă s-au desfăşurat pe două secţiuni paralele: „Drept I: transferul ştiinţific" şi „CrossCulture I: Go East!". Cea mai frecventată a fost a doua temă, deschisă de către d-ra. Mahidé Aslan, de la Universitatea din Zürich. Dumneaei a prezentat soarta codului civil eleveţian, tradus din varianta franceză şi aflat în vigoare în Turcia între 1926-2001 („Se ia un cod, se traduce şi este lăsat să intre în vigoare? Despre complexitatea unui transfer de drept analizat pe exemplul Turciei"). Interesant este cum prezentarea ne-a relevat aspecte de similaritate cu ceea ce s-a întâmplat şi în alte ţări din estul european. Dl. Nick Foster, profesor la Universitatea din Londra, a studiat maniera în care tendinţa de re-receptare a dreptului islamic poate avea succes în reformarea dreptului comercial din ţările islamice. Dl. Rüdiger Ham, doctor al Universităţii din Marburg, s-a preocupat de receptarea BGB în China, iar d-nii. Shalva Papuashvili şi Tilmann Röder au prezentat rezultatele unei părţi a cercetării desfăşurate în cadrul unei cooperări germano-georgiene ("Samokalado kodexi. Izvoarele dreptului civil postsovietic din Georgia").

Ziua de 28 mai a început din nou în şedinţă comună, reunită sub titlul „Societatea". Dl. Ewarist Kowalczyk (Poznan, Polonia) a prezentat cercetarea întreprinsă asupra transferului juridic în fundamentarea începuturilor instituţiilor caritabile, evidenţiind influenţa reglementărilor romane din secolele V-VII p.Chr. asupra epocilor ulterioare. D-ra. Jennifer McDonald, de la Universitatea din Aberdeen, a vorbit despre „Aplicarea dreptului canonic în Scoţia medievală, în lumina dovezilor din registrele Penitenţiariului Papal"., iar dl. Laszló Komáromi (asistent la Universitatea Pázmany Péter din Budapesta) a înfăţişat influenţele exercitate de bisericile ortodoxă şi catolică asupra reglementării căsătoririi clericilor în Ungaria secolelor XI-XII. Dezbaterile au revenit în şedinţe paralele după-amiază: secţiunea „Drept II: Transferul teoriei" şi secţiunea „CrossCulture II: Go West!" Am remarcat studiul de caz al d-lui. Toni Malminen de la Universitatea din Helsinki privind „Efectului realismului juridic scandinav asupra ştiinţei juridice finlandeze" şi cercetarea d-lui. Paul du Plessis, lector la Universitatea din Edinburgh, asupra manierei în care au interacţionat reguli juridice specific romano-germanice cu cele de common law în dreptul statului Louissiana.

Ultima zi s-a desfăşurat sub semnul aspectelor ţinând de „Economie". Comunicarea d-lui. Jan Thiessen (asistent la Berlin) asupra „Exportării şi importării legii privind SRL-urile în prima jumătate a sec. XIX" s-a dovedit a rivaliza în final cu un curs sintetic de societăţi comerciale; expunerea precisă şi raţională a precedentelor istorice, evaluarea cumpătată a evoluţiilor legislative, jurisprudenţiale şi doctrinare au lăsat o deosebită impresie.

La o privire concluzivă, se poate afirma că ediţiile elveţiene ale Forumului par a cunoaşte secretul reuşitei: ca şi la Zürich în 1999, reuniunea de la Lucerna a fost un excelent prilej nu numai de a cunoaşte preocupările colegilor din Europa, dar şi de a afla lucruri noi, de a identifica similitudini şi influenţe reciproce - de multe ori într-o prezentare ştiinţifică demnă de tot respectul. Gazdele, în frunte cu d-ra. Vanessa Duss şi dl. Nick Linder, cadre didactice la facultatea de drept locală şi cercetători la Institutul Lucerna iuris pentru studiul principiilor juridice, au ştiut să asigure o atmosferă destinsă, ce nu va fi uitată curând de participanţi.

 

 


« Back